top of page

región: spiš a pieniny
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

576 mnm

levoča

+421 907 521 673

.bazilika svätého jakuba levoča – je to živý chrám, nádherné gotické dielo, v ktorom sa snúbi spojenie architektúry, sochárstva a maliarstva. Ide o veľmi vzácnu umeleckú a historickú pamiatku Slovenska. Je to najobdivovanejší a najnavštevovanejší chrám, ktorý je skvostom v oblasti sakrálnych pamiatok. Nachádza sa v ňom nádherný hlavný oltár Majstra Pavla z Levoče.

.otváracie doby

pondelok

utorok - sobota

nedeľa

11:30 - 16:00

08:30 - 16:00

zatvorený

.poplatok za vstup

5,00 €

3,00 €

  4,00 € 

4,00 €

zadarmo

dospelí

deti 6r - 18r

študenti

seniori

dieťa do 6r

bazilika sv. jakuba levoča

icon_hist_ZRÚCANINA.png
bazilika sv. jakuba levoča
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


gotický kostol postavili v 14.storočí na mieste starého. V tom istom období postavili aj gotickú Kaplnku sv. Juraja. Veža kostola sv. Jakuba je z prvej polovice 19.storočia a je dominantným prvkom mesta. Veľmi cenný je interiér kostola, je to trojlodie a klenba chrámu spočíva na 12 stĺpoch. V chráme sa okrem hlavného oltára nachádza trinásť bočných oltárov, osem neskorogotických, dva renesančné a tri barokové. Oltáre boli zreštaurované farárom Františkom Dlugošom, taktiež kazateľnica a organ, prakticky celý interiér kostola je zreštaurovaný.


okrem oltárov sa tu nachádzajú aj nádherné historicky cenné nástenné maľby, plastiky a kostol presvetľujú trojdielne gotické okná s kružbami. Najmladšou stavbou sú zadné kaplnky.


veľmi vzácna je aj zbierka gotických liturgických predmetov a monštrancie od miestneho zlatníka J. Szilassyho, ktoré sú zdobené emailovým a tepaným dekórom, vykladané drahokamami, českými granátmi z druhej polovice 18. storočia. Národnou kultúrnou pamiatkou sú aj všetky diela stredovekého rezbára Majstra Pavla. Jeho vrcholným dielom je hlavný oltár, ktorý je vysoký 18,6 m a široký 6,27 m. Osadený je v strede presbytéria. Oltár bol nejaký čas drevený a neskôr ho pozlátili hlavne jeho prednú časť pravým lístkovým zlatom a štít natreli falošným, čo znamená, že ho postriebrili a pretreli lakom, aby to navonok pôsobilo ako zlato.


hlavný oltár je tvorený skriňou (oltárnou archou), s dvoma pohyblivými krídlami, ktoré aj keď sa zatvoria ostáva triptych nezmenený. Prvá časť je predela, ktorá znázorňuje poslednú večeru, kde môžeme nazrieť do večeradla. Hovorí sa, že Majstrova tvár je vrytá v jednej zo sôch apoštolov. Pravdepodobne je to socha sv. Ondreja.


druhá časť je rozdelená na dve krídla, kde sa aj tieto krídla delia na dve menšie tabule. Pravé krídlo znázorňuje udalosti zo života sv. Jána a apokalypsu na ostrove Paqa. Druhé znázorňuje život sv. Jakuba, ktorého mučili v kotli s vriacim olejom a tu sa hovorí, že tento olej sa dokonca premenil na osviežujúci kúpeľ a Jánovi neublížil. Preto ho za trest vyhostili na ostrov Patmos.


ďalšou je prostredná časť oltára, kde sa nachádzajú tri plastiky, sv. Ján, Madona s dieťaťom a sv. Jakub. Najspodnejšou časťou oltára je menza, ktorá vlastne zostala z pôvodného starého oltára. Vedľa oltára sa nachádza kamenná vežička, kde sa dávala Sviatosť oltárna.


pár zaujímavostí na záver


k 500. výročiu dokončenia oltára bola vydaná pamätná medaila, ktorá bola vyrobená zo zlata vysokej rýdzosti 55/1000 v nominálnej hodnote 70,95 €.


bola vydaná aj poštová známka, na ktorej je detail Madony s dieťaťom, jej výtvarný návrh vyhotovil František Horniak a jej hodnota je 2,60 €. Spolu so známkou vyšla aj obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 23. október 2017 a domicilom mesta Levoča.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

23. marca 2023, 18:46:20

bottom of page