lista s ornamentom.png

SPIŠ - KOSTOL SVÄTÉHO DUCHA ŽEHRA

TURISTICKÁ ZAUJÍMAVOSŤ, TIP NA VÝLET, SPRIEVODCA, MAPA, FOTKY, HODNOTENIA, NAVIGÁCIA, AKTUÁLNE POČASIE

CAT_HIST_HRAD.png
icon_STARS 5.0.png

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO – sa nachádza na Spiši v dedinke Žehra. Kostolík je už z diaľky viditeľný pre svoj neobvyklý tvar strechy veže. Je to nádherná sakrálna stavba z druhej polovice 13. storočia. Bol niekoľkokrát opravovaný a nástenné maľby taktiež reštaurované.

REGIÓN: ► SPIŠ a PIENINY

LOKALITA:

NADMORSKÁ VÝŠKA:

GPS:  ►

WEB: ►

TEL:

<poiNadmV>

<poiLokalita>

<poiPhone>

map texture

GoogleEarth

00_3d_mapka_slovensko.png
icon_HOME.png

SK.25.00.32

KOSTOL SVÄTÉHO DUCHA ŽEHRA

XPLÓR eSHOP

1/8

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA:

OTVÁRACIE DOBY

Pondelok - Piatok

Sobota

10:00 - 16:00

14:00 -17:00

POPLATOK ZA VSTUP

1,70 €

1,00 €

0,50 €

Dospelí

Študenti

Deti

SPRIEVODCA


Kostolík sa zachoval vo svojej stredovekej podobe. Začal ho stavať zemepán Ján Sigray na poverenie spišského prepoštu Mateja. Zo začiatku mal kostol rovné stropy až neskôr dostalo presbytérium klenbu, ktorá sa zachytila o stredný stĺp a tak sa vlastne kostol rozdelil na dvojloďový. Neskôr dostavali aj nádhernú cibulovitú drevenú kupolu.

Nástenné maľby predstavujú najvzácnejšie kúsky kostola. Pokryli nimi celé presbytérium, víťazný oblúk a severnú stenu. Najhodnotnejšie sú maľby v presbytériu. Nachádzajú sa tu na medailónoch busty prorokov kresťanstva a uhorských kráľov sv, Štefana a Ladislava. Na klenbe sa nachádza sv. Trojica ako človek s tromi hlavami, Abrahámovo lono, Kristus v mandorle a Madona s dieťaťom. Na hlavnej časti stien sa nachádza pašiový cyklus šiestich obrazov.

V 16. storočí bol kostol barokovo upravený a dotklo sa to hlavne interiéru. Maľby presbytéria boli premaľované a prerobený bol aj hlavný oltár, o rok neskôr aj bočné oltáre. V 18. storočí postavili pred vchod murovanú predsieň a zo severnej časti sakristiu. Tieto maľby majú vysokú umeleckú hodnotu a majster vychádzal z talianskeho maliarstva, ale poznal aj byzantské prvky.

V roku 1954 objavili dve staršie maľby, ktoré majú vysokú historickú aj iknografickú hodnotu z roku 1420. Je to Pieta a Živý kríž. Živý kríž pozostáva z dvoch častí, zo starého a nového zákona.

Z 13. storočia sa tu nachádza náhrobný kameň Jána Sigraya zdobený zloženým reliéfom kríža. V hornej časti je to grécky kríž, ramená sú tvorené menšími krížmi, v strede je kríž v kruhu ako symbol Krista a toto celé stojí na trojvrší. V jeho vnútri sa nachádza erb rodu Sigrayovcov.

Historicky vzácne je aj zariadenie kostola, kamenná krstiteľnica z 13. storočia, oltáre a kazateľnica. Na bočnom oltári Panny Márie sa nachádza nádherná gotická oltárna skriňa.


Pár zaujímavostí na záver


V kostolíku dostanete podrobný výklad o histórii a symbolike fresiek. Je zapísaný v zozname Svetového kultúrneho dedičstva Unesco.

Známy je aj svojimi prekrásnymi freskami. Najstaršie a najvzácnejšie maľby pochádzajú z 13.storočia a sú to konsekračné kríže.

Pri vykopávkach sa našla sklenená fľaštička z kvapiek od bolesti žalúdka a v nej bola správa, ide o najstarší písomný doklad, ktorý sa týka historicko-archeologického výskumu v interiéri kostola na Slovensku.


PRE DENNÉ TIPY NA VÝLETY SLEDUJ NAŠE

 

xplor.png
  • Xplór Facebook
  • Xplór Instagram
xplor_AppStore_button.png
xplor_GPlay_button.png

MESAČNÝ NEWSLETTER XPLÓR