top of page

región: spiš a pieniny
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

568 mnm

podolínec

+ 421 52 43 91 205

.kláštor podolínec  - dominanta kedysi významného kráľovského mesta. Kláštor v Podolínci je jednou z významných pamiatok Podolínca a Spiša.  Kláštor má 4 veže vysoké 44 metrov, v strede je umiestnený dvojvežový kostol, ktorý je zasvätený krakovskému biskupovi a mučeníkovi Stanislavovi.

.otváracie doby

celoročne

voľne pristupné

.poplatok za vstup

dobrovoľné

kláštor podolínec

icon_hist_ZRÚCANINA.png
kláštor podolínec
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


ako sa dá ku kláštoru dostať ?


kláštor je veľmi dobre viditeľný, stojí uprostred mesta medzi hlavnou cestou a riekou Poprad.


čo všetko môžete v kláštore a okolí vidieť ?


poľské knieža Stanislav Ľubomirski, ktorý bol správcom zálohovaných spišských miest, 8. novembra 1642 vydal zakladaciu listinu pre piaristický kláštor v Podolínci s hlavnou úlohou „aby v súlade so svojím poslaním vychovávali mládež v kresťanskej nábožnosti i náukách, šírili vieru a katolícke náboženstvo kázňami a katechizáciou a na zakladateľa vo sv. omšiach i svojich modlitbách na večné časy pamätali“. Založenie kláštora a usadenie piaristov na Spiši malo pomôcť v rekatolizácii tohto územia. Piaristické gymnázium pôsobiace v kláštore a nazývané aj ako „spišský Oxford“ bolo významným strediskom vzdelávania a kresťanskej výchovy.


po dokončená hlavnej budovy, bol v roku 1651 vybudovaný aj kostol. Stavba má pevnostný charakter, na jej nárožiach sa nachádzajú štyri obranné veže. Všetky veže kláštora mali plnohodnotné využitie. V severnej nárožnej veži nazývanej aj Rákociho veža sa nachádzala kuchyňa. V juhovýchodnej veži, v blízkosti mníšskych ciel, sa nachádzala knižnica, v západnej veži zasa sanitárne zázemie. Interiér kláštorného kostola je majestátnym estetickým dielom. Návštevníci môžu obdivovať fresky, plastiky, lustre, maľby, oltárny obraz s výjavom zo života sv. Stanislava. K významným pamiatkam patrí hlavný oltár. S rozmermi 4×7 metrov Je najväčším oltárnym odrazom na území Slovenska. Obraz predstavuje výjav zo života svätého Stanislava, vzkriesenie šľachtica Petra, ktorý mal potvrdiť biskupovu nevinu.


z nedele na pondelok dňa 11. 11. 1701 sa vodca kuruckých povstaní František II. Rákoczi pri úteku z väzenia z Viedne, kde ho uväznil cisár Leopold I., do Poľska uchýlil v Podolínci v kolégiu. Podľa ústneho podania bola pomenovaná po ňom severovýchodná veža kolégia, kde údajne prenocoval. Za službu, ktorú mu piaristi preukázali, dostali potom každoročne 20 sudov vína.


v novembri 1919 piaristi z Podolínca odišli. Určitý čas tu pôsobili redemptoristi. Kláštor sa po roku 1940 na krátky čas stal ich misijným a exercičným centrom. V časoch komunistickej diktatúry v kláštore v Podolínci zriadili koncentračný tábor pre kňazov a rehoľníkov, najprísnejší na celom Slovensku. Po Veľkej Noci 1950 sa stal kláštor centralizačným a kárnym táborom rehoľníkov a kňazov. Počas existencie tábora ich bolo internovaných približne 650. Vo dne i v noci ho strážili ozbrojenci so psami a samopalmi. V kláštore väznili aj kardinála Jána Chrizostoma Korca. Neskôr pri likvidovaní ženských reholí tu nakrátko sústredili i rehoľné sestry. Bolo tu internovaných 330 sestier.


dnes v kláštore sídli noviciát redemptoristov, laické misijné spoločenstvo, cirkevné školy a detský domov.


pár tipov pre turistov v okolí


belianska jaskyňa - je jediná sprístupnená jaskyňa vo Vysokých Tatrách. Nachádza sa v Tatranskom národnom parku, vo východnej časti Národnej prírodnej rezervácie Belianske Tatry. Leží v oblasti severného svahu Kobylieho vrchu pri osade Tatranská Kotlina približne  17 km od Kežmarku. Zo Spišskej Belej ste tam autom za 10 minút.


kostol zvonica strážky -renesančná zvonice z prelomu 16. a 17. storočia, ktorá je aj s blízkym kostolom a zámkom, Národnou kultúrnou pamiatkou. Veža zvonice má bohatú ornamentálnu sgrafitovú výzdobu.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

23. marca 2023, 18:44:54

bottom of page