top of page

región: spiš a pieniny
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

568 mnm

-

+ 421 52 43 91 205

.kláštor podolínec  - dominanta kedysi významného kráľovského mesta. Kláštor v Podolínci je jednou z významných pamiatok Podolínca a Spiša.  Kláštor má 4 veže vysoké 44 metrov, v strede je umiestnený dvojvežový kostol, ktorý je zasvätený krakovskému biskupovi a mučeníkovi Stanislavovi.

.otváracie doby

celoročne

voľne pristupné

.poplatok za vstup

dobrovoľné

kláštor podolínec

icon_hist_ZRÚCANINA.png
kláštor podolínec
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png

.naša nová krásna kniha

xplór-turistický sprievodca #srdcomposlovensku,

321 najkrajších miest na Slovensku

v knižnej podobe.

kniha_xplór-turistický-sprievodca_srdcomposlovensku1.png

.kniha xplór-turistický sprievodca                          #srdcomposlovensku

 .sprievodca


ako sa dá ku kláštoru dostať ?


kláštor je veľmi dobre viditeľný, stojí uprostred mesta medzi hlavnou cestou a riekou Poprad.


čo všetko môžete v kláštore a okolí vidieť ?


poľské knieža Stanislav Ľubomirski, ktorý bol správcom zálohovaných spišských miest, 8. novembra 1642 vydal zakladaciu listinu pre piaristický kláštor v Podolínci s hlavnou úlohou „aby v súlade so svojím poslaním vychovávali mládež v kresťanskej nábožnosti i náukách, šírili vieru a katolícke náboženstvo kázňami a katechizáciou a na zakladateľa vo sv. omšiach i svojich modlitbách na večné časy pamätali“. Založenie kláštora a usadenie piaristov na Spiši malo pomôcť v rekatolizácii tohto územia. Piaristické gymnázium pôsobiace v kláštore a nazývané aj ako „spišský Oxford“ bolo významným strediskom vzdelávania a kresťanskej výchovy.


po dokončená hlavnej budovy, bol v roku 1651 vybudovaný aj kostol. Stavba má pevnostný charakter, na jej nárožiach sa nachádzajú štyri obranné veže. Všetky veže kláštora mali plnohodnotné využitie. V severnej nárožnej veži nazývanej aj Rákociho veža sa nachádzala kuchyňa. V juhovýchodnej veži, v blízkosti mníšskych ciel, sa nachádzala knižnica, v západnej veži zasa sanitárne zázemie. Interiér kláštorného kostola je majestátnym estetickým dielom. Návštevníci môžu obdivovať fresky, plastiky, lustre, maľby, oltárny obraz s výjavom zo života sv. Stanislava. K významným pamiatkam patrí hlavný oltár. S rozmermi 4×7 metrov Je najväčším oltárnym odrazom na území Slovenska. Obraz predstavuje výjav zo života svätého Stanislava, vzkriesenie šľachtica Petra, ktorý mal potvrdiť biskupovu nevinu.


z nedele na pondelok dňa 11. 11. 1701 sa vodca kuruckých povstaní František II. Rákoczi pri úteku z väzenia z Viedne, kde ho uväznil cisár Leopold I., do Poľska uchýlil v Podolínci v kolégiu. Podľa ústneho podania bola pomenovaná po ňom severovýchodná veža kolégia, kde údajne prenocoval. Za službu, ktorú mu piaristi preukázali, dostali potom každoročne 20 sudov vína.


v novembri 1919 piaristi z Podolínca odišli. Určitý čas tu pôsobili redemptoristi. Kláštor sa po roku 1940 na krátky čas stal ich misijným a exercičným centrom. V časoch komunistickej diktatúry v kláštore v Podolínci zriadili koncentračný tábor pre kňazov a rehoľníkov, najprísnejší na celom Slovensku. Po Veľkej Noci 1950 sa stal kláštor centralizačným a kárnym táborom rehoľníkov a kňazov. Počas existencie tábora ich bolo internovaných približne 650. Vo dne i v noci ho strážili ozbrojenci so psami a samopalmi. V kláštore väznili aj kardinála Jána Chrizostoma Korca. Neskôr pri likvidovaní ženských reholí tu nakrátko sústredili i rehoľné sestry. Bolo tu internovaných 330 sestier.


dnes v kláštore sídli noviciát redemptoristov, laické misijné spoločenstvo, cirkevné školy a detský domov.


pár tipov pre turistov v okolí


belianska jaskyňa - je jediná sprístupnená jaskyňa vo Vysokých Tatrách. Nachádza sa v Tatranskom národnom parku, vo východnej časti Národnej prírodnej rezervácie Belianske Tatry. Leží v oblasti severného svahu Kobylieho vrchu pri osade Tatranská Kotlina približne  17 km od Kežmarku. Zo Spišskej Belej ste tam autom za 10 minút.


kostol zvonica strážky -renesančná zvonice z prelomu 16. a 17. storočia, ktorá je aj s blízkym kostolom a zámkom, Národnou kultúrnou pamiatkou. Veža zvonice má bohatú ornamentálnu sgrafitovú výzdobu.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

11. decembra 2022, 18:04:55

bottom of page