lista s ornamentom.png

SPIŚ - MÚZEUM SPIŠA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

TURISTICKÁ ZAUJÍMAVOSŤ, TIP NA VÝLET, SPRIEVODCA, MAPA, FOTKY, HODNOTENIA, NAVIGÁCIA, AKTUÁLNE POČASIE

Múzeum Spiša Spišská Nová Ves
Múzeum Spiša Spišská Nová Ves

Múzeum Spiša Spišská Nová Ves
Múzeum Spiša Spišská Nová Ves

1/1
icon_STARS 5.0.png

PROVINĆNÝ DOM – MÚZEUM SPIŠA – patrí medzi historicky najcennejšie objekty v meste a jeho základy siahajú až do 15.storočia. Nachádza na severnej strane najdlhšieho šošovkovitého námestia v Európe, oproti farskému kostolu Nanebovzatia Panny Márie. Pôvodne to bola stredoveká radnica mesta Spišská Nová Ves, kde v roku 1443 uzavreli mier kráľ Vladislav Jagelonský a Ján Jiskra z Brandýsa. V roku 1777 ju od mesta kúpila Provincia XVI spišských miest. Odtiaľ pramení aj názov Provinčný dom. Po zániku provincie ho od Spišskej župy odkúpila sporiteľňa XVI spišských miest a od roku 1954 má v ňom expozície Múzeum Spiša. Vo výstavných priestoroch a foyer múzea sa realizujú výstavy, tvorivé dielne a iné kultúrne podujatia

REGIÓN: ► SPIŠ a PIENINY

LOKALITA:

NADMORSKÁ VÝŠKA:

GPS:  ►

WEB: ►

TEL:

<poiNadmV>

<poiLokalita>

<poiPhone>

icon_HOME.png

SK.19.04.03

MÚZEUM SPIŠA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

icon_hist_HRAD.png
icon_hist_HRAD.png
VIRTUÁLNA MINCA XPLÓR NFT
#47/99
.47
SK.19.04.03
SPIŚ - MÚZEUM SPIŠA SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Múzeum Spiša Spišská Nová Ves
00_3d_mapka_slovensko.png
00_3d_mapka_slovensko.png
1/8
xplor_AppStore_button.png
xplor_GPlay_button.png

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA:

23. júna 2021, 14:38:32

OTVÁRACIE DOBY

Pondelok - Piatok

Sobota 

Nedeľa

08:00 - 17:00

08:00 - 13:00

13:00 - 17:00

POPLATOK ZA VSTUP

1,00 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

Dospelí

Študenti, deti

Seniori

ZŤP


SPRIEVODCA


Zaujímavá je predná časť budovy, ktorej súčasťou je Levočská brána. Uprostred jej oblúka je vytesaný erb Provincie XVI spišských miest. Vrchnú časť fasády zdobí šťuková výzdoba so šiestimi kartušami. Každá z týchto kartuší zobrazuje určitý význam. Sú to symbolicky zobrazené jednotlivé vlastnosti, ktoré vtedy mal mať mešťanosta, ktorý viedol provinciu. Pod nimi sa nachádza šesť latinských nápisov, v preklade znamenajú asi nasledovné: mešťan, pri výkone svojej funkcie sa musí riadiť materiálnou a morálnou podstatou veci, bez ohľadu na okolnosti, ktoré by ho mohli napadnúť, musí vždy dodržiavať zákon.

Názvy múzea sa v priebehu jeho existencie niekoľkokrát menili a od roku 1997 je to Múzeum Spiša. Súčasná expozícia histórie regiónu bola inštalovaná v roku 1992. Návštevník tu má možnosť vidieť Slovenský raj, Spišsko - gemerské rudohorie, Hornádsku kotlinu a Levočské vrchy. Z každej tejto časti sú tu prezentované jej špecifiká, rôzne zvláštnosti a jedinečnosť prírody daného územia z oblasti geológie, paleontológie, botaniky a zoológie. Históriu regiónu prezentujú exponáty z archeológie, baníctva a remesiel.

Súčasťou múzea sú aj jeho pobočky a to expozície v Smižanoch a Markušovciach.


Zaujímavosti a tipy


Národopisné múzeum v Smižanoch – nachádza sa v bývalej administratívnej budove a je tam nainštalovaná expozícia ľudovej kultúry stredného a dolného Spiša z konca 19.stor. a zač. 20.stor. a bola sprístupnená v roku 1991. Rozdelená je na tri časti: výroba a spracovanie ľudového textilu, výroba a zamestnanie a odev a textil. Prezentujú sa tu výstavy zamerané na ľudovú umeleckú tvorivosť a remeselnú výrobu.

V roku 2015 tu sprístupnili výstavu pod názvom „Malá expozícia prírody Spiša“, prezentuje najzaujímavejšie exponáty zo živej a neživej prírody Spiša.

Otváracie hodiny múzea sú v pracovných dňoch od 8.00 – 16.00 hod a v sobotu a v nedeľu je zatvorené, vstupy sú len na objednávku a to pre skupiny. Vstupné pre dospelých 1 € a pre deti od 3 rokov, študentov, dôchodcov a ŤZP je 0,50 €, rodinné vstupné (2 dospelí a max 2 deti) 2,50 €. Súčasťou vstupenky je aj návšteva rodného domu kpt. Jána Nálepku.


Rodný dom kpt. Jána Nálepku v Smižanoch - je sprístupnený od roku 1971 a nachádza sa v ňom zdokumentovaný život kpt. Jána Nálepku aj jeho činnosť počas druhej svetovej vojny v protifašistickom odboji.


Kaštieľ v Markušovciach – bol postavený v roku 1643 v renesančnom štýle a postavil ho František Máriássy. Neskôr bol kaštieľ prestavaný v rokokovom štýle a v 50. rokoch 20.storočia dostal dnešnú podobu. V roku 1983 prebehla veľká rekonštrukcia a sprístupnila sa expozícia historického nábytku. Hlavným ťažiskom je tu nábytok pochádzajúci z kaštieľa v Hodkovciach (patril rodine Csáky) a tiež v Markušovciach. Nábytok je tu chronologicky usporiadaný od 17.stor. až po začiatok 20.storočia. Otváracie hodiny nájdete na stránke: www.museumspisa.com. Vstupné je rovnaké ako v Smižanoch.


Letohrádok Dardanely – expozícia klávesových hudobných nástrojov.


PRE DENNÉ TIPY NA VÝLETY SLEDUJ NAŠE

 

SCREENS_4_AppleStore&GooglePlay.png