top of page

región: spiš a pieniny
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

557 mnm

bijacovce

+ 421 53 469 93 14

.rotunda bijacovce – stojí na návrší nad obcou Bijacovce pri farskom kostole Všetkých svätých. Táto vzácna kultúrna pamiatka, jednoduchá neskororománska rotunda pochádzajúca z 13.storočia je zasvätená sv. Kozmovi a Damiánovi.

.otváracie doby

celoročne 

voľne pristupné

.poplatok za vstup

voľne pristupné

rotunda bijacovce

icon_hist_ZRÚCANINA.png
rotunda bijacovce
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


ako sa k rotunde dostanete?

obec Bijacovce sa nachádza približne 5 km od Spišského Podhradia. Celý areál kostola spolu s rotundou sú umiestnené na okraji obce, v jej severovýchodnom okraji. Rotunda je voľne prístupná, ale jej návštevu je potrebné vopred dohodnúť. Rotunda je zachovalá, v dobrom stave, a usporadúva sa v nej umiestnenie Božieho hrobu počas veľkonočných sviatkov. Parkovanie je možné poblíž kostola.

história rotundy


rotunda bola postavená približne v druhej polovici 13.storočia. Ako stavebný materiál sa použil lomový kameň. Bola postavená ako jednoduchá stavba bez štýlu apsidy pravdepodobne ako pútnická kaplnka pri istom zázračnom prameni vedľa farského Kostola Všetkých svätých. Svoju súčasnú barokovú podobu získala po prestavbe v rokoch 1740-1757. Spolu s prestavbou bola viackrát obnovená aj šindľová strecha. V 90.rokoch 20 storočia rotunda riešila vlhkosť múrov a výmaľbu exteriéru, interiéru, opravu vežičky a výmenu šindľov na streche.

zaujímavosti

rotunda v Bijacovciach je plná zaujímavostí. Okrem toho, že rotunda vytvára s kostolíkom jedinečné zoskupenie sakrálnych stavieb, patrí medzi najkrajšie sakrálne stavby regiónu Spiša.


rotunda bola vybudovaná v 13.storočí a pravdepodobne plnila funkciu buď pútnickej kaplnky alebo karnera, teda kostnice. Pôvodné murivo sa zachovalo do dnešných dní a múry sú hrubé 90 cm. Rotunda je zasvätené patrónom lekárov – svätému Kozmovi a Damiánovi. V interiéri sa pod nátermi nachádzajú stredoveké nástenné maľby z čias jeho výstavby. Vďaka vyvýšenej polohe kostolíka a rotundy sú viditeľné už z diaľky, napríklad dokonca aj zo Spišského hradu.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

23. marca 2023, 18:42:47

bottom of page