top of page

región: spiš a pieniny
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

611 mnm

stará ľubovňa

+ 421 52 432 24 22

.ľubovniansky skanzen – predstavuje kultúrne hodnoty etnicky zmiešaného obyvateľstva, kde po stáročia spolu žili Slováci, Nemci, Rusíni, Gorali a Židia. Nachádza v Starej Ľubovni pod hradom. Je jedno z najmladších skanzenov na Slovensku a sprístupnený pre verejnosť bol v roku 1985.

.otváracie doby

máj - september

október , apríl

november - marec

09:00 - 19:00

09:00 - 17:00

10:00 - 16:00

.poplatok za vstup

2,00 €

1,00 €

1,00 €

1,50 €

dospelí

deti

študenti

seniori

ľubovniansky skanzen

icon_hist_ZRÚCANINA.png
ľubovniansky skanzen
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png

.naša nová krásna kniha

xplór-turistický sprievodca #srdcomposlovensku,

321 najkrajších miest na Slovensku

v knižnej podobe.

kniha_xplór-turistický-sprievodca_srdcomposlovensku1.png

.kniha xplór-turistický sprievodca                          #srdcomposlovensku

 .sprievodca


kde skanzen nájdete?


Ľubovniansky skanzen sa nachádza na Zámockej ulici v Starej Ľubovni. Hneď pod skanzenom sa nachádza platené parkovisko a ak by ste si chceli výlet predĺžiť môžete sa vybrať na Ľubovniansky hrad, ktorý sa vypína nad skanzenom.


čo všetko v skanzene uvidíte?


najviac sú tu zastúpené zrubové obytné domy, ktoré boli postavené na začiatku 20. storočia. Sú zozbierané z okolitých dedín a spolu s hradom vytvárajú pôsobivú scenériu. Pochádzajú z Veľkého Lipníka, Litmanovej, Veľkej Lesnej, Údolia, Jakubian, Kremnej, Kamienkov a Jarabiny. Nachádzajú sa tu aj tradičné hospodárske objekty (maštaľ, stodola, sýpka), ale aj sezónne poľné obydlia, ktoré sú typické pre Spiš.


expozícia zahŕňa aj technické stavby a to zrubovú kováčsku vyhňu, z druhej polovice 19. storočia z Torysy, mlyn z Malého Sulína a dielňu stolára z Piľhovčíka. Keď sa pripravovala expozícia v jednotlivých obytných domoch, dôraz sa kládol na tradičné bývanie v tej dobe.

Ľubovniansky skanzen má svoju dominantu a tou je zrubový gréckokatolícky kostolík z Matysovej, ktorý bol postavený v roku 1883 a zasvätený je sv. Michalovi archanjelovi. Je to významná sakrálna pamiatka. Keď ho preniesli do skanzenu, znovu ho vysvätili a počas veľkých sviatkov je tu liturgia v staroslovienskom jazyku.


z Veľkého Lipníka sa tu nachádza obytný dom, ktorý je trojpriestorový (izba-pitvor-komora). Toto bolo typické pre rusínske obce a má jednoduchý nábytok. Konali sa tu tri svadby a štyri pohreby. Domáci gazda sa venoval nielen poľnohospodárstvu, ale aj drotárskemu remeslu a často vandroval do Maďarska.


sezónne obydlia Litmanová, boli postavené až 10 km od obce. Ich úlohou bolo zabezpečiť dostatok krmiva pre dobytok počas leta a na celú zimu. Vlastnil ich Vasiľ Hlinka. Tieto stavby slúžili rodinám na bývanie počas leta, kde boli aj s dobytkom.


sýpka z Veľkej Lesnej má originálnu zrubovú konštrukciu a vrchol je zrezaný do tvaru ihlanu. Sedlová strecha je len tak položená na klenbe, aby sa dala pri požiari zhodiť.


dom richtára z Veľkej Lesnej. Postavil ho Štefan Čensčák. Je to goralský dom zo Zamaguria. Na priečelí mal veľkú bránu, ktorou vchádzali do uzavretého dvora. Izba bola v strede domu a v pitvore sa nekúrilo. Po vojne sa pitvor zmenil na kuchyňu.


dom pastiera z Litmanovej- majiteľom bol Adam Šepták. V dome sa nachádza jedna izba s jednoduchým zariadením posteľou a kolískou, v pitvore spali ostatní členovia.


roľnícku usadlosť z Údolia postavil Mikuláš Soroka. Je to dom, maštaľ, stodola a sýpky. Je to typické pre karpatskú oblasť. V dome je izba, pitvor a komora, je to miesto pre viac členov v domácnosti.


rodinný dom z Údolia postavili manželia Murckovci. V dome sa nachádza izba, pitvor, kuchyňa a komora. Nachádza sa tu expozícia národnej školy 1. Československej republiky a byt učiteľa.


stolárska dielňa, ktorá je kópiou originálu. Vyrábali sa tu okná, police, postele, kuchynské a poľnohospodárske náradie. V interiéri sa nachádzajú pracovné nástroje.


dom z Jarabiny, jeho vlastníkom bol Vasiľ Jaseník s manželkou. Celý dom je podpivničený a má izbu, pitvor a komoru. V interiéri sa nachádza výstava drotárskeho remesla.


obytný dom z Jakubian patril Krivoňákovcom a pozostáva z izby a pitvora, v ktorom sa varilo na otvorenom ohnisku a nachádzala sa tam aj chlebová pec. Interiér približuje narodenie dieťatka.


obytný dom z Kremnej, jeho majiteľ bol Mikuláš Cicák. Dom postavili majstri z Poľska. Interiér domu tu približuje svadbu s bohatstvom zvykov a tradícií.


usadlosť z Kamienky je jednotraktový dom a jeho majiteľ bol Anton Kurcín. Obytná a hospodárska časť sú pod jednou strechou. Obytnú časť tvorí izba a pitvor a hospodársku maštaľ, podšopa a stodola. Interiér domu približuje úmrtie v rodine.


kováčska vyhňa pochádza z Torysy a majiteľom je Bartolomej Sekerák. Je to drevená stavba s podstením. K vybaveniu patrila aj vyhňa. Posledným kováčom tu bol Marcel Sekerák.


mlyn zo Sulína pozostáva z mlynice a domu pre mlynára. Mlynica je drevená s dvoma podlažiami a suterénom. V suteréne sa nachádza prevodové a hnacie zariadenie, ktoré zabezpečuje chod mlyna. Posledný majiteľ bol František Pavliak, ktorý ho prestaval na valcový.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

11. decembra 2022, 18:05:53

bottom of page