top of page

región: spiš a pieniny
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

611 mnm

stará ľubovňa

+ 421 52 432 24 22

.ľubovniansky skanzen – predstavuje kultúrne hodnoty etnicky zmiešaného obyvateľstva, kde po stáročia spolu žili Slováci, Nemci, Rusíni, Gorali a Židia. Nachádza v Starej Ľubovni pod hradom. Je jedno z najmladších skanzenov na Slovensku a sprístupnený pre verejnosť bol v roku 1985.

.otváracie doby

máj - september

október , apríl

november - marec

09:00 - 19:00

09:00 - 17:00

10:00 - 16:00

.poplatok za vstup

2,00 €

1,00 €

1,00 €

1,50 €

dospelí

deti

študenti

seniori

ľubovniansky skanzen

icon_hist_ZRÚCANINA.png
ľubovniansky skanzen
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


kde skanzen nájdete?


Ľubovniansky skanzen sa nachádza na Zámockej ulici v Starej Ľubovni. Hneď pod skanzenom sa nachádza platené parkovisko a ak by ste si chceli výlet predĺžiť môžete sa vybrať na Ľubovniansky hrad, ktorý sa vypína nad skanzenom.


čo všetko v skanzene uvidíte?


najviac sú tu zastúpené zrubové obytné domy, ktoré boli postavené na začiatku 20. storočia. Sú zozbierané z okolitých dedín a spolu s hradom vytvárajú pôsobivú scenériu. Pochádzajú z Veľkého Lipníka, Litmanovej, Veľkej Lesnej, Údolia, Jakubian, Kremnej, Kamienkov a Jarabiny. Nachádzajú sa tu aj tradičné hospodárske objekty (maštaľ, stodola, sýpka), ale aj sezónne poľné obydlia, ktoré sú typické pre Spiš.


expozícia zahŕňa aj technické stavby a to zrubovú kováčsku vyhňu, z druhej polovice 19. storočia z Torysy, mlyn z Malého Sulína a dielňu stolára z Piľhovčíka. Keď sa pripravovala expozícia v jednotlivých obytných domoch, dôraz sa kládol na tradičné bývanie v tej dobe.

Ľubovniansky skanzen má svoju dominantu a tou je zrubový gréckokatolícky kostolík z Matysovej, ktorý bol postavený v roku 1883 a zasvätený je sv. Michalovi archanjelovi. Je to významná sakrálna pamiatka. Keď ho preniesli do skanzenu, znovu ho vysvätili a počas veľkých sviatkov je tu liturgia v staroslovienskom jazyku.


z Veľkého Lipníka sa tu nachádza obytný dom, ktorý je trojpriestorový (izba-pitvor-komora). Toto bolo typické pre rusínske obce a má jednoduchý nábytok. Konali sa tu tri svadby a štyri pohreby. Domáci gazda sa venoval nielen poľnohospodárstvu, ale aj drotárskemu remeslu a často vandroval do Maďarska.


sezónne obydlia Litmanová, boli postavené až 10 km od obce. Ich úlohou bolo zabezpečiť dostatok krmiva pre dobytok počas leta a na celú zimu. Vlastnil ich Vasiľ Hlinka. Tieto stavby slúžili rodinám na bývanie počas leta, kde boli aj s dobytkom.


sýpka z Veľkej Lesnej má originálnu zrubovú konštrukciu a vrchol je zrezaný do tvaru ihlanu. Sedlová strecha je len tak položená na klenbe, aby sa dala pri požiari zhodiť.


dom richtára z Veľkej Lesnej. Postavil ho Štefan Čensčák. Je to goralský dom zo Zamaguria. Na priečelí mal veľkú bránu, ktorou vchádzali do uzavretého dvora. Izba bola v strede domu a v pitvore sa nekúrilo. Po vojne sa pitvor zmenil na kuchyňu.


dom pastiera z Litmanovej- majiteľom bol Adam Šepták. V dome sa nachádza jedna izba s jednoduchým zariadením posteľou a kolískou, v pitvore spali ostatní členovia.


roľnícku usadlosť z Údolia postavil Mikuláš Soroka. Je to dom, maštaľ, stodola a sýpky. Je to typické pre karpatskú oblasť. V dome je izba, pitvor a komora, je to miesto pre viac členov v domácnosti.


rodinný dom z Údolia postavili manželia Murckovci. V dome sa nachádza izba, pitvor, kuchyňa a komora. Nachádza sa tu expozícia národnej školy 1. Československej republiky a byt učiteľa.


stolárska dielňa, ktorá je kópiou originálu. Vyrábali sa tu okná, police, postele, kuchynské a poľnohospodárske náradie. V interiéri sa nachádzajú pracovné nástroje.


dom z Jarabiny, jeho vlastníkom bol Vasiľ Jaseník s manželkou. Celý dom je podpivničený a má izbu, pitvor a komoru. V interiéri sa nachádza výstava drotárskeho remesla.


obytný dom z Jakubian patril Krivoňákovcom a pozostáva z izby a pitvora, v ktorom sa varilo na otvorenom ohnisku a nachádzala sa tam aj chlebová pec. Interiér približuje narodenie dieťatka.


obytný dom z Kremnej, jeho majiteľ bol Mikuláš Cicák. Dom postavili majstri z Poľska. Interiér domu tu približuje svadbu s bohatstvom zvykov a tradícií.


usadlosť z Kamienky je jednotraktový dom a jeho majiteľ bol Anton Kurcín. Obytná a hospodárska časť sú pod jednou strechou. Obytnú časť tvorí izba a pitvor a hospodársku maštaľ, podšopa a stodola. Interiér domu približuje úmrtie v rodine.


kováčska vyhňa pochádza z Torysy a majiteľom je Bartolomej Sekerák. Je to drevená stavba s podstením. K vybaveniu patrila aj vyhňa. Posledným kováčom tu bol Marcel Sekerák.


mlyn zo Sulína pozostáva z mlynice a domu pre mlynára. Mlynica je drevená s dvoma podlažiami a suterénom. V suteréne sa nachádza prevodové a hnacie zariadenie, ktoré zabezpečuje chod mlyna. Posledný majiteľ bol František Pavliak, ktorý ho prestaval na valcový.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

23. marca 2023, 18:44:57

bottom of page