top of page

región: spiš a pieniny
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

516 mnm

-

+421 53 469 90 78

.spišský jeruzalem – je nádherným miestom, kde na prechádzkach objavíte veľký kus našej histórie. Toto miesto bolo útočiskom veriacich v časoch, keď nemohli ísť do Svätej Zeme a mohli takto zbožne prežiť krížovú cestu. Bol objavený v Spišskej kapitule v časti zvaná Pažica, odborníci tam našli miesta, ktorého časti veľmi pripomínali miesta starovekého Jeruzalema. Podobné územie sa nikde na Slovensku nenachádza.

.otváracie doby

celoročne 

voľne pristupné

.poplatok za vstup

voľne pristupné

spišský jeruzalem

icon_hist_ZRÚCANINA.png
spišský jeruzalem
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


toto nádherné teritórium pripomínajúce staroveký Jeruzalem bolo objavené v roku 2002 odborníkmi zo životného prostredia a následne bol tento unikátny objav potvrdený historikmi a archeológmi. Neskôr bola vypracovaná štúdia, ktorá bola zverejnená a jej názov je Urbanisticko-architektonická štúdia religióznej krajiny Spišský Jeruzalem.


symbolické miesto tzv. Spišský Jeruzalem sa začína Katedrálou sv. Martina v Spišskej Kapitule a končí kaplnkou sv. Kríža na Sivej Brade. Pravdepodobne vznikol okolo roku 1666 a celý systém kaplniek bol unikátny, postavili ho jezuiti, ktorí tam v tom čase pôsobili. Pravdepodobne sa inšpirovali Kalwarie Zebrzydowskej v Poľsku. Jezuiti vtedy založili aj školu a hrávali divadlo. Náboženské divadlá trvali aj viac dní a väčšinou pred Veľkou nocou a boli to hlavne časti evanjelií.


v súčasnosti existujú tieto hlavné historické objekty Spišského Jeruzalema : Katedrála sv. Martina, Jablonov Rybníky, archeolog. lokalita benediktínsky kláštor, biskupský palác, kaplnka sv. Františka Xaverského, kaplnka sv. Rozálie a kaplnka sv. Kríža.


najstaršou pamiatkou na Pažici sú nájdené základy bývalého kláštora sv. Martina. V projekte je to dom veľkňaza Annáša. Katedrála tu predstavuje večeradlo-miesto Poslednej večere Pána Ježiša. Biskupská rezidencia v Spišskej kapitule predstavuje v projekte dom veľkňaza Kajfáša, kde bývali zasadnutia veľrady. Kaplnka sv. Rozálie na Pažici predstavuje palác Herodesa. Sv. Rozália je patrónkou proti moru a cholere a chodievali k nej procesie. Kaplnka sv. Františka Xaverského, predstavuje pevnosť Antónia – sídlo piláta. K tejto kaplnke chodili pútnici prosiť o uzdravenie. Na vrchole Sivej Brady bola postavená kaplnka sv. Kríža, bývali tu veľké procesie za účasti spišských prepoštov, šľachty a veriacich z okolia. V projekte predstavuje Golgotu – ukrižovanie Ježiša Krista. Kaplnky Božie muky sa nachádzajú na skalnatých vyvýšeninách , otočené sú chrbtom ku kalvárii, označujú pomyselné hradby a sú v nich obrazy zo života Ježiša Krista. Ďalším dokumentom boli rybníky pri Jablonove za Vavrincovým potokom, ktoré predstavovali Getsemanskú záhradu, ale tá zanikla. Tok Vavrincovho potoku tu znázorňuje potok Cédron, ktorý tečie popri hradbách Jeruzalema. Vzdialenosť kaplniek na Pažici je rovnaká ako vzdialenosť posledných dní Kristovho života v Jeruzaleme. Celý spišský terén, travertínové skaly, kaplnky, čierna borovica, to všetko v približnej mierke 1:1 pripomína prírodu Palestíny a Izraela.

Možno keby neboli turecké vojská napadli Jeruzalem, nemali by sme také krásne miesta na rozjímanie a možno by nebol podnet na vznik tejto nádhernej kalvárie.


pár zaujímavostí a tipov na záver


v roku 2010 bolo podpísané „Memorandum o spolupráci“ pri realizácii projektu Spišský Jeruzalem medzi Biskupským úradom a Košickým a Prešovským samosprávnym krajom.


košický a prešovský samosprávny kraj a tiež Spišské biskupstvo a Spišské podhradie ako súčasť programu Terra Incognita.


tieto symbolické miesta Spišského Jeruzalema sú zapísané spolu s inou lokalitou vo svetovom kultúrnom dedičstve Unesco.


poloha Spišského Jeruzalema je skoro identická, keď otočíme mapu stredovekého Jeruzalema o 90° proti smeru hodinových ručičiek.


táto lokalita jej aj známa národnou prírodnou rezerváciou Dreveník a nár. prírod. rezer. Sivá Brada, prírodnou pamiatkou Pažitské jazierko a územím Spišskopodhradské travertíny.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

23. marca 2023, 18:43:31

bottom of page