top of page

región: spiš a pieniny
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

379 mnm

krompachy

+421 918 291 311

.železiarský hámor krompachy – je to historická zlievareň, ktorá sa zachovala v miestnej časti mesta Krompachy. Mesto má bohatú banícku históriu a v jeho okolí sa ťažila meď a železo. Postupne vzniklo niekoľko pecí a hámrov na spracovanie. Dnes je objekt našou národnou technickou pamiatkou.

.otváracie doby

celoročne 

voľne pristupné

.poplatok za vstup

voľne pristupné

železiarský hámor krompachy

icon_hist_ZRÚCANINA.png
železiarský hámor krompachy
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


o existencii mesta sa prvýkrát dozvedáme z donačnej listiny počas vlády Bélu IV. Charakter mesta nadobudli trhovým privilégiom o obchode s meďou od kráľa Ľudovíta I. Neskôr za vlády Ferdinanda I. boli na Spišský hrad dosadení Thurzovci. Počas ich vlády Daniel Gundenfilger postavil v Krompachoch tri vysoké – slovenské pece.


v roku 1831 nastal prudký rozvoj hutníctva v meste, kedy Ľudovít Trangous spolu s inými podnikateľmi namiesto starých maší a hámrov postavil prvú vysokú pec - Stará Maša a skujňovaciu vyhňu. Vtedy vznikla akciová spoločnosť Krompašské železiarske ťažiarstvo. Ťažilo sa tu vtedy 1900 ton surového železa za rok a používalo sa na výrobu rúr, kachlí a strojárskych súčiastok.


na konci 19. a začiatku 20. storočia dosiahlo mesto a hlavne železiareň veľký rozmach, vznikla Krompašsko - pohornádska železiarska spoločnosť, ktorá postavila novú železiareň. V nej sa vyrábali špeciálne odliatky, ktoré používali pri stavbe liatinových mostov v Uhorsku.


v tomto období bola postavená aj prvá vodná elektráreň s výkonom 22 kW. Vtedy dosiahlo baníctvo a hutníctvo veľký rozmach a prínos pre štátne formy a ukázalo veľkú odbornosť a majstrovstvo vtedajších napr. zvonolejárov a technické a výrobné zariadenia boli na špici svetového meradla. Napríklad vysoká pec na drevené uhlie, na koks, použitie pušného prachu pri ťažení rúd v baníctve, hámorníctvo...


pár zaujímavostí na záver


v najväčšom rozmachu bolo v železiarni zamestnaných 3500 obyvateľov zo 6500, produkovali 85 000 ton železa a viac ako 100 tisíc ton ocele ročne. Železiareň v Starej Maši sa stala najväčšou v Uhorsku.

Železiarsky hámor v Maši je súčasťou projektu Slovenská železná cesta je to kultúrna cesta spájajúca všetky miesta, kde sa ťažila ruda a iné kovy.


na Slovensku máme Združenie baníckych spolkov a cechov, ktoré združuje banícke a hutnícke spolky a cechy bratstiev na Slovensku.


združenie vydáva časopis Montanrevue, je to časopis o baníctve a bansko-historickom dedičstve. Tento časopis vyhral v roku 2011 1.miesto v celoslovenskej súťaži Miestne noviny. Organizuje každý rok aj stretnutia banských miest a obcí Slovenska. Spolupracovalo aj na projekte Slovenská banská cesta.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

23. marca 2023, 18:43:18

bottom of page