top of page

región: spiš a pieniny
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

379 mnm

krompachy

+421 918 291 311

.železiarský hámor krompachy – je to historická zlievareň, ktorá sa zachovala v miestnej časti mesta Krompachy. Mesto má bohatú banícku históriu a v jeho okolí sa ťažila meď a železo. Postupne vzniklo niekoľko pecí a hámrov na spracovanie. Dnes je objekt našou národnou technickou pamiatkou.

.otváracie doby

celoročne 

voľne pristupné

.poplatok za vstup

voľne pristupné

železiarský hámor krompachy

icon_hist_ZRÚCANINA.png
železiarský hámor krompachy
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png

.naša nová krásna kniha

xplór-turistický sprievodca #srdcomposlovensku,

321 najkrajších miest na Slovensku

v knižnej podobe.

kniha_xplór-turistický-sprievodca_srdcomposlovensku1.png

.kniha xplór-turistický sprievodca                          #srdcomposlovensku

 .sprievodca


o existencii mesta sa prvýkrát dozvedáme z donačnej listiny počas vlády Bélu IV. Charakter mesta nadobudli trhovým privilégiom o obchode s meďou od kráľa Ľudovíta I. Neskôr za vlády Ferdinanda I. boli na Spišský hrad dosadení Thurzovci. Počas ich vlády Daniel Gundenfilger postavil v Krompachoch tri vysoké – slovenské pece.


v roku 1831 nastal prudký rozvoj hutníctva v meste, kedy Ľudovít Trangous spolu s inými podnikateľmi namiesto starých maší a hámrov postavil prvú vysokú pec - Stará Maša a skujňovaciu vyhňu. Vtedy vznikla akciová spoločnosť Krompašské železiarske ťažiarstvo. Ťažilo sa tu vtedy 1900 ton surového železa za rok a používalo sa na výrobu rúr, kachlí a strojárskych súčiastok.


na konci 19. a začiatku 20. storočia dosiahlo mesto a hlavne železiareň veľký rozmach, vznikla Krompašsko - pohornádska železiarska spoločnosť, ktorá postavila novú železiareň. V nej sa vyrábali špeciálne odliatky, ktoré používali pri stavbe liatinových mostov v Uhorsku.


v tomto období bola postavená aj prvá vodná elektráreň s výkonom 22 kW. Vtedy dosiahlo baníctvo a hutníctvo veľký rozmach a prínos pre štátne formy a ukázalo veľkú odbornosť a majstrovstvo vtedajších napr. zvonolejárov a technické a výrobné zariadenia boli na špici svetového meradla. Napríklad vysoká pec na drevené uhlie, na koks, použitie pušného prachu pri ťažení rúd v baníctve, hámorníctvo...


pár zaujímavostí na záver


v najväčšom rozmachu bolo v železiarni zamestnaných 3500 obyvateľov zo 6500, produkovali 85 000 ton železa a viac ako 100 tisíc ton ocele ročne. Železiareň v Starej Maši sa stala najväčšou v Uhorsku.

Železiarsky hámor v Maši je súčasťou projektu Slovenská železná cesta je to kultúrna cesta spájajúca všetky miesta, kde sa ťažila ruda a iné kovy.


na Slovensku máme Združenie baníckych spolkov a cechov, ktoré združuje banícke a hutnícke spolky a cechy bratstiev na Slovensku.


združenie vydáva časopis Montanrevue, je to časopis o baníctve a bansko-historickom dedičstve. Tento časopis vyhral v roku 2011 1.miesto v celoslovenskej súťaži Miestne noviny. Organizuje každý rok aj stretnutia banských miest a obcí Slovenska. Spolupracovalo aj na projekte Slovenská banská cesta.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

11. decembra 2022, 17:45:03

bottom of page