lista s ornamentom.png

SPIŠ - ŽELEZIARSKY HÁMOR KROMPACHY

TURISTICKÁ ZAUJÍMAVOSŤ, TIP NA VÝLET, SPRIEVODCA, MAPA, FOTKY, HODNOTENIA, NAVIGÁCIA, AKTUÁLNE POČASIE

Železiarsky Hámor Krompachy
Železiarsky Hámor Krompachy

Železiarsky Hámor Krompachy
Železiarsky Hámor Krompachy

1/1
icon_STARS 5.0.png

ŽELEZIARSKY HÁMOR V STAREJ MAŠI – je to historická zlievareň, ktorá sa zachovala v miestnej časti mesta Krompachy. Mesto má bohatú banícku históriu a v jeho okolí sa ťažila meď a železo. Postupne vzniklo niekoľko pecí a hámrov na spracovanie. Dnes je objekt našou národnou technickou pamiatkou.

REGIÓN: ► SPIŠ a PIENINY

LOKALITA:

NADMORSKÁ VÝŠKA:

GPS:  ►

WEB: ►

TEL:

<poiNadmV>

<poiLokalita>

<poiPhone>

icon_HOME.png

SK.19.06.02

ŽELEZIARSKÝ HÁMOR KROMPACHY

icon_hist_HRAD.png
icon_hist_HRAD.png
VIRTUÁLNA MINCA XPLÓR NFT
#47/99
.47
SK.19.06.02
SPIŠ - ŽELEZIARSKY HÁMOR KROMPACHY
Železiarsky Hámor Krompachy
00_3d_mapka_slovensko.png
00_3d_mapka_slovensko.png
1/8
xplor_AppStore_button.png
xplor_GPlay_button.png

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA:

23. júna 2021, 14:30:21

OTVÁRACIE DOBY

Celoročne prístupné

POPLATOK ZA VSTUP

Celoročne prístupné

SPRIEVODCA


O existencii mesta sa prvýkrát dozvedáme z donačnej listiny počas vlády Bélu IV. Charakter mesta nadobudli trhovým privilégiom o obchode s meďou od kráľa Ľudovíta I. Neskôr za vlády Ferdinanda I. boli na Spišský hrad dosadení Thurzovci. Počas ich vlády Daniel Gundenfilger postavil v Krompachoch tri vysoké – slovenské pece.

V roku 1831 nastal prudký rozvoj hutníctva v meste, kedy Ľudovít Trangous spolu s inými podnikateľmi namiesto starých maší a hámrov postavil prvú vysokú pec - Stará Maša a skujňovaciu vyhňu. Vtedy vznikla akciová spoločnosť Krompašské železiarske ťažiarstvo. Ťažilo sa tu vtedy 1900 ton surového železa za rok a používalo sa na výrobu rúr, kachlí a strojárskych súčiastok.


Na konci 19. a začiatku 20. storočia dosiahlo mesto a hlavne železiareň veľký rozmach, vznikla Krompašsko - pohornádska železiarska spoločnosť, ktorá postavila novú železiareň. V nej sa vyrábali špeciálne odliatky, ktoré používali pri stavbe liatinových mostov v Uhorsku.

V tomto období bola postavená aj prvá vodná elektráreň s výkonom 22 kW. Vtedy dosiahlo baníctvo a hutníctvo veľký rozmach a prínos pre štátne formy a ukázalo veľkú odbornosť a majstrovstvo vtedajších napr. zvonolejárov a technické a výrobné zariadenia boli na špici svetového meradla. Napríklad vysoká pec na drevené uhlie, na koks, použitie pušného prachu pri ťažení rúd v baníctve, hámorníctvo...


Pár zaujímavostí na záver


V najväčšom rozmachu bolo v železiarni zamestnaných 3500 obyvateľov zo 6500, produkovali 85 000 ton železa a viac ako 100 tisíc ton ocele ročne. Železiareň v Starej Maši sa stala najväčšou v Uhorsku.

Železiarsky hámor v Maši je súčasťou projektu Slovenská železná cesta je to kultúrna cesta spájajúca všetky miesta, kde sa ťažila ruda a iné kovy.

Na Slovensku máme Združenie baníckych spolkov a cechov, ktoré združuje banícke a hutnícke spolky a cechy bratstiev na Slovensku.

Združenie vydáva časopis Montanrevue, je to časopis o baníctve a bansko-historickom dedičstve. Tento časopis vyhral v roku 2011 1.miesto v celoslovenskej súťaži Miestne noviny. Organizuje každý rok aj stretnutia banských miest a obcí Slovenska. Spolupracovalo aj na projekte Slovenská banská cesta.


PRE DENNÉ TIPY NA VÝLETY SLEDUJ NAŠE

 

SCREENS_4_AppleStore&GooglePlay.png