top of page
bazilika svätého egídia bardejov

bazilika svätého egídia bardejov

icon_hist_ZRÚCANINA.png

.bazilika svätého egídia bardejov - je ústrednou dominantou a najvýznamnejšou pamiatkou historického námestia v Bardejove. Chrám sv. Egídia bol pre svoju výnimočnú hodnotu v roku 2001 ako v poradí siedmy slovenský kostol povýšený pápežom Jánom Pavlom II. na baziliku. Fantastický výhľad na celé mesto poskytuje mohutná veža kostola, ktorá je prístupná verejnosti. Akurát treba zdolať 172 schodov. Odporúča sa návšteva veže presne na obed, kedy sa rozozvučia zvony v sprievode hudobnej produkcie.

región: šariš a východné karpaty
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

285 mnm

bardejov

+421 54 472 25 95

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png

.otváracie doby

pondelok - piatok

sobota

nedeľa

09:30 - 16:00

10:00 - 15:00

11:30 - 15:00

.poplatok za vstup

1,50 €

1,00 €

1,50 €

0,50 €

dospelí

študenti

seniori

deti do 15r.sprievodca


najdominantnejšou pamiatkou mesta Bardejov je monumentálny rímskokatolícky kostol sv. Egídia zo začiatku 15. storočia. Bardejov bol v tom čase na vrchole svojej slávy a bohatstva. Dôvod prečo bol práve pomenovaný po sv. Egídiovi, ktorý je považovaný za patróna mrzákov a chudých, je záhadou.


bazilika sa nachádza na Radničnom námestí len pár krokov od mestskej radnice. Ak ste do Bardejova zavítali autom tak ho môžete zaparkovať na niektorom z parkovísk v blízkosti námestia.


história


predpokladá sa, že sa s výstavbou začalo v 14. storočí, kedy sa v listine Karola Róberta z roku 1320 uvádza aj mestského farára.


bazilika je gotická trojloďová stavba s polygonálnou svätyňou, sakristiou, dvoma kaplnkami a vstavanou západnou vežou.


v roku 1427 sa spomína trojloďová bazilika. O viac ako 20 rokov sa dostavala svätyňa, sakristia a nad ňou kaplnka. V rokoch 1482-1486 bardejovský staviteľ Urban pristaval Kaplnku Panny Márie (spomína sa aj ako Kaplnka Veroniky Magerovej, pretože ona ju dotovala), postavil aj kaplnku nad hlavným vchodom a Kaplnku sv. Ondreja. V rokoch 1486-1487 staviteľ Ján Stemasek z Nemecka zvýšil kostolnú vežu o horné poschodia a vyzdobil ich kamenárskymi článkami. O 10 rokov neskôr bola veža ukončená ihlanom so zlatou guľou a krížom. V rokoch 1651-1655 bol pôvodný gotický oltár nahradený ranobarokovým, pôvodné gotické nahradené barokovými. Do chrámu bol doplnený nosný trám Veľkej kalvárie v triumfálnom oblúku.


baziliku zasiahlo niekoľko požiarov, v ktorom bola statika veže vážne porušená. Novú zvonicu postavili vedľa baziliky, mimo veže, kam premiestnili aj zvony. Veža sa nadobro zrútila po zemetrasení v 1725 a následnej silnej búrke. Ďalší požiar v roku 1878 zničil zastrešenie kostola a aj časť klenby. Vnútorné zariadenie našťastie nebolo porušené. V rokoch 1879-1899 bola bazilika zreštaurovaná podľa projektov I. Steindla. Pápež Ján Pavol II v roku 2001 slávnostne povýšil chrám na Baziliku minor. Týmto sa bardejovský chrám sv. Egídia stal už siedmou bazilikou na Slovensku.


zaujímavosť


bazilika patrí k najväčším slovenským kostolom. Zaujímavosťou tohto chrámu bola aj knižnica, ktorá vznikla po jej dostavaní a dlhé roky bola súčasťou. Dnes je knižnica už súčasťou Maďarského národného múzea.

K vzácnym pamiatkam patrí stredoveké súsošie Golgoty z konca 15. Storočia, nachádzajúce na tráme pod Víťazným oblúkom. Súsošie tvorí osem metrov vysoký kríž s takmer päťmetrovým rozpätím s telom ukrižovaného Krista. Pod krížom sú umiestnené postavy Panny Márie a sv. Jána.


v bazilike sa nachádza dohromady až 11 neskorogotických krídlových oltárov, postavených v období rokov 1460 až 1520. Za najcennejší oltár sa považuje bočný oltár Narodenia Pána.


lavice v hlavnej lodi pochádzajú zo 16. storočia, vo svätyni z 15. storočia. Jednou z nich je aj katova lavica. Je umiestnená v rohu otočený chrbtom k ostatným veriacim. Kat tak sedával zatajený, dokonca vstupoval do kostola separátnym vchodom, priamo zo svätyne.


plastika Stolica milosti v oltári sv. Barbory bola pravdepodobne zhotovená v dielni Majstra Pavla z Levoče. Zároveň sa považuje za vrcholnú rezbársku prácu na Slovensku. Pred vchodom do chrámu sa nachádza socha sv. Floriána. Bola postavená na pamiatku veľkého požiaru v roku 1774. Vpravo od nej sú umiestnené staré historické, originálne zvony Urban a Ján. Prekvapivé je, že oba praskli naraz v roku 1989.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

4. marca 2023, 15:05:06

bottom of page