top of page
hanigovský hrad

hanigovský hrad

icon_hist_ZRÚCANINA.png

.hanigovský hrad - je zrúcanina hradu nad obcou Hanigovce, v regióne Horná Torysa, severovýchodne od Lipian, na úpätí Čergovského pohoria.

región: šariš a východné karpaty
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

756 mnm

-

+421 51 459 62 27

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png

.otváracie doby

celoročne 

voľne prístupné

.poplatok za vstup

voľne prístupné.sprievodca


ako sa k hradu dostanete?


prístup na hrad je možný z obce Ľutina (žltá turistická značka) resp. obce Hanigovce (zelená turistická značka). Hradné bralo sa nachádza v nadmorskej výške 771 m.n.m. Trasa je dlhá približne 2km.


kúsok z histórie


doba vzniku hradu je nejasná. Prispeli k tomu aj falzifikáty stredovekých falšovateľov listín, ktorí počiatky hanigovského "Nového hradu" posunuli už do roku 1209. Názov hradu sa už v prvej zmienke o ňom z roku 1341 uvádza ako castrum nostrum Wyuar (Nový hrad). Vtedy ho Mikč, spolu s dedinami (Pečovská) Nová Ves a Ľutina, vydelil svojmu synovi Lorandovi. V roku 1341 bol hrad postavený ešte z dreva a dal ho vystavať šľachtic Mikč po roku 1322, kedy získal od kráľa majetok (Pečovskej) Novej Vsi. V roku 1342 požiadal kráľa Ľudovíta I. o povolenie prestavať hrad na kamenný. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že Nový hrad sa nachádza v Uhorskom pohraničí s Poľskom a Ruskom a prestavbou by sa upevnilo pohraničné pásmo kráľovstva. Kráľ žiadosť rešpektoval a hrad bol prestavaný. Pomenovanie "Nový hrad" vzniklo v porovnaní so starším hradom Šariš, ako stoličným župným hradom, prípadne v porovnaní s neďalekým a starším hradom Kamenica. V roku 1557 hrad vyhorel a noví majitelia sedmohradskí šľachtici Martin a Gašpar Pečovskí Hanigovský hrad už neobnovili, pretože si svoje sídlo postavili v Novej Vsi, ktorá sa odvtedy nazýva Pečovská.


prehliadka hradu


hrad mal pôdorys obdĺžnika, o rozmeroch približne 55 x 20 metrov. Celé priestranstvo obklopovalo hradobné opevnenie. Palác mal obdĺžnikový pôdorys s rozmermi 14,7 x 6 metre a bol dvojpodlažný. Opevnenie nádvoria bolo prispôsobené k prístupovej komunikácií, ktorá vstupovala do nádvoria z južnej strany 2,5 metra širokou bránou zabezpečenou strážnou vežou. V opevnení boli vytesané lôžka pre delá, hrad chránili aj strieľne od jeho prístupnejšej strany. Hradný komplex chránilo predbránie so vstupnou bránou. Na nádvorí boli hospodárske budovy a iné stavby, pravdepodobne drevené, pretože po požiari nezostali po nich žiadne stopy. Uvádzané objekty sú v interiéri hradu dodnes identifikovateľné. Interiér paláca je až po parapety prízemných okien zasypaný suťou. 


opevnenie sa niekde zachovalo aj do výšky 2 až 3 metre a vidno aj lôžka pre delá. Hrad je v literatúre uvádzaný ako zaniknutý, no zachoval sa vo svojej stredovekej podobe. O ruinu sa stará Občianske združenie Novum.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

12. marca 2023, 19:08:59

bottom of page