top of page
dolná brána a opevnenie bardejov

dolná brána a opevnenie bardejov

icon_hist_ZRÚCANINA.png

.dolná brána a opevnenie bardejov- starobylé centrum mesta Bardejov tvorí ucelený súbor historických budov a komunikácií, ohraničený takmer súvislým pásom mestského opevnenia. Mestské opevnenie Bardejova tvorí zachovalý obranný systém pozostávajúci z hradieb a bášt, pochádzajúci z druhej polovice 14. storočia. Táto jedinečná historická pamiatka Bardejova predstavuje najkompletnejší pevnostný systém spomedzi opevnení stredovekých miest na Slovensku.

región: šariš a východné karpaty
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

273 mnm

bardejov

+421 54 48 62 122

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png

.otváracie doby

celoročne 

voľne prístupné

.poplatok za vstup

voľne prístupné.sprievodca


čo všetko môžete z mestského opevnenia a v jeho okolí vidieť ?


špecifickým znakom Bardejova je mestský fortifikačný systém. Jedno z najlepších stredovekých mestských opevnení na Slovensku dnes patrí k najzachovalejším v Európe. Prvá zmienka o ňom pochádza z roku 1352, kedy kráľ Ľudovít I. nariadil mesto obohnať hradbami, spevniť baštami a uzavrieť nedobytnými bránami.


privilégiom z roku 1376 sa stal Bardejov skutočným mestom, mal hradby a právo konať výročný jarmok a mal vyvinutý samosprávny orgán a to mestskú radu. Bol postavený na roveň najvýznamnejších a najbohatších miest ako Košice a Budín. Bardejov sa aj v nasledujúcich storočiach udržal v ich slede, totiž patril k tzv. 7 taverníckym mestám, v poradí dôležitosti ho zaraďujeme po Budíne a Košiciach, Bratislave, Trnave a Šoproni, ale pred Prešovom a Pešťou.


v dôsledku husitského ohrozenia a okupácie severných hraníc Uhorska poľskými vojskami začiatkom 15. storočia, sa začala druhá etapa opevňovacích prác. Podľa dobových zápisov trvali od roku 1420 do roku 1441. Hradobný múr s bránami, baštami a vodnou priekopou bol postupne zosilnený ochodzou, predsunutou parkánovou líniou a vonkajším priekopovým múrom. Vstupné brány boli chránené padacím mostom a od 16. storočia aj predsunutým kruhovým predbráním - barbakánom. Brány boli štyri a kvôli riziku napadnutia sa každý deň do mesta vchádzalo inou. O tom, ktorou bránou sa bude vchádzať, bolo rozhodnuté vždy ráno v daný deň.


celý fortifikačný systém tvorilo 23 bášt. Takmer v pôvodnom stave sa zachovalo 9 bášt, ďalšie dve boli v neskoršom období zabudované do novších objektov. 


vstup do bášt zabezpečovali zo strany mesta ťažké kované brány. Čo sa týka bášt, spomedzi opevnení stredovekých miest na Slovensku sa ich zachoval najväčší počet. Bašty boli dvoj až štvorpodlažné. Najväčšia z nich je juhovýchodná tzv. Hrubá päťposchodová bašta s hrúbkou muriva až 3,5 metra. 


ďalšími baštami a bránami opevnenia sú Malá bašta ktorá slúžila ako sklad streliva. Horná brána ktorá z juhu uzatvárala vstup do mesta, štvorhranná najjužnejšia Prašná brána, trojposchodová Kláštorná bašta, najzápadnejšia štvorposchodová Školská bašta, západná brána Šimona Wallu trojposchodová štvorhranná veža, Severná alebo Archívna trojposchodová bašta, najsevernejšia Renesančná bašta, Dolná brána, Červená nazývaná aj Kráľovská bašta a Veľká bašta postavená priamo vo vodnej priekope. Dnes je v nej depozit Šarišského múzea.


zo štyroch brán sa najlepšie zachovala Dolná, ktorej drevený padací most bol v roku 1821 nahradený kamenným. Z veľkej časti viditeľná je aj Horná brána s barbakánom a kamenným mostom.


v roku 2000 bolo historické centrum mesta Bardejov zapísané do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

4. marca 2023, 15:05:06

bottom of page