top of page
radnica sabinov

radnica sabinov

icon_hist_ZRÚCANINA.png

.radnica sabinov - jedna z najkrajších kultúrnych pamiatok mesta Sabinov. Historická neogotická radnica bola postavená na prelome 19. a 20. storočia. Budova vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku sa nachádza v severnej časti námestia. Spolu s piaristickým gymnáziom tvoria významnú dominantu mesta. Sabinovská radnica do dnešných dní plní svoj pôvodný účel, bola a je sídlom Mestského úradu.

región: šariš a východné karpaty
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

321 mnm

sabinov

+421 51 7492 929

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png

.otváracie doby

verejnosti neprístupný

.poplatok za vstup

verejnosti neprístupný.sprievodca


prvá sabinovská radnica sa nachádzala v strede námestia mesta. Neskôr bola postavená nová radnica, na severnej strane prvej radnice. Neskôr ju celú zbúrali a v roku 1910 postavili na tom istom mieste terajšiu radnicu, v pseudogotickom slohu. Na začiatku 20.storočia ju opäť renovovali. Parkovať je možné priamo pri námestí len pár metrov od radnice.


mesto Sabinov


mesto sa rozprestiera v širokej doline rieky Torysa, medzi Levočskými vrchmi a pohorím Čergov. Prvá písomná zmienka o Sabinove, v tom čase už značne rozvinutej kráľovskej obci, pochádza z roku 1248. Významným medzníkom v jeho ďalšom vývoji bol 28. január 1299, kedy mu uhorský kráľ Ondrej III. udelil spolu s Prešovom a Veľkým Šarišom spišské práva, teda právo voliť richtára a farára, právo súdu, lovu a rybolovu, oslobodenie od daní, mýta, cla a vojenskej služby. Od toho dňa sa právne postavenie Sabinova mení a sa stáva mestom. V roku 1405 bol Sabinov povýšený na slobodné kráľovské mesto. Koncom 15. storočia sa stal Sabinov členom Pentapolitany - združenia piatich východoslovenských miest, ku ktorému patrili ešte Košice, Prešov, Bardejov a Levoča.


legenda


béla IV. z rodu uhorských Arpádovcov bol prvým kráľom, vďaka ktorému podľa legendy patrí sláva za vznik tohto šarišského mesta na brehoch rieky Torysa. V apríli 1241 bitku prehral s Mongolmi pri rieke Slaná. Vojaci obávaného Batu chána vo naďalej vytrvalo prenasledovali, dostal sa až k rieke Torysa. Tá býva na jar často rozvodnená a keď ju nešťastný kráľ chcel preplávať, začal sa v divokých vlnách topiť. Zrazu sa na člne objavila smelá Sabína, ktorá Bélu z Torysy nielen vylovila, ale doma aj zaopatrila. Starostlivosťou nešetrila, za čo sa jej kráľ aj patrične odmenil. Dočasne sa stala majiteľkou premočených šiat kráľa, a dostala do ochrany dokonca aj korunu. Prianím záchranárky však bolo skromné, len aby si na ňu spomenul – a jej prianie splnil kráľ pomenovaním mesta – Sabinov.


zaujímavosť


východoslovenské mestečko Sabinov sa v minulosti preslávilo vďaka filmu Obchod na korze, ktorý bol natočený podľa novely spisovateľa Ladislava Grosmana, a v roku 1966 ako prvý česko-slovenský film získal cenu americkej Akadémie filmových umení a vied (Oscar) za najlepší cudzojazyčný film.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

4. marca 2023, 15:05:06

bottom of page