top of page
zbojnícky hrad

zbojnícky hrad

icon_hist_ZRÚCANINA.png

.zbojnícky hrad - pôvodne nazývaný Soľnohrad. Jeho neskorší majitelia napádali a zbíjali ľud, a tak sa mu dostalo názvu Zbojnícky hrad. V roku 1715 krajinský snem sa uzniesol z bezpečnostných dôvodov zničiť niektoré hrady medzi ktoré patril i Soľnohrad. Stihol ho neslávny osud, bol zrúcaný.

región: šariš a východné karpaty
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

636 mnm

-

+421 51 758 30 75

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png

.otváracie doby

celoročne 

voľne prístupné

.poplatok za vstup

voľne prístupné.sprievodca


ako sa dá k hradu dostať ?


obec Ruská Nová Ves leží 7 km na východ od Prešova, v Košickej kotline, na jej hranici so Slánskym pohorím. Nepatrné zvyšky zrúcaniny hradu ležia na vrchu Zamek v katastrálnom území obce Ruská Nová Ves. Prístup vlakom je do Prešova a potom použiť SAD do Ruská Nová Ves a stade priamo k hradu. Autom sa dá z ísť priamo k hradu.


trochu z histórie


obec Ruská Nová Ves , pôvodne Šóšovská Nová Ves, je spomínaná prvýkrát v roku 1438 ako Horná Nová Ves a Dolná Nová Ves. Hrad postavili pravdepodobne na prelome 13. a 14. storočia a v listinách sa uvádza pod menom "castrum Sowar". Už pred ním existovali v oblasti Solivaru dva hrady, ktoré však veľmi skoro zanikli. Oba zanikli takmer bez stopy, pravdepodobne už pred koncom 13.storočia a ich nástupcom sa stal hrad Soľnohrad, ktorý dnes voláme aj Zbojnícky hrad. Hrad postavili na základe kráľovského povolenia z roku 1288. Kráľ Ladislav daroval magistrovi Jurajovi Bokšovi kráľovské dediny Sowar a Sopothok, Solivar a Soľnú Baňu a dovolil mu vystavať aj hrad.


hrad prežil mnoho vojen a bol veľa ráz poškodený. V roku 1552 ho obliehali a poškodili Prešovčania. Sotva ho opravili, keď ho roku 1575 na rozkaz kráľa dobyl a demoloval kapitán Šarišského hradu. Bolo to ako odplata za to že Soósovci nechceli prepustiť soľné bane kráľovskému eráru. Soósovci hrad však znovu renovovali, aj keď napokon v roku 1592 kráľovský erár súd vyhral a dolovanie soli sa stalo kráľovským monopolom. Hrad potom obývali až do roku 1670, kedy im ho pre účasť na Wesselényiho sprisahaní skonfiškovala uhorská komora. K zániku hradu došlo v roku 1715, keď ho podľa uznesenia snemu zbúrali. Odvtedy chátra.


čo všetko môžete na hrade a jeho a okolí vidieť ?


dodnes sa z jeho múrov zachovali iba nepatrné zvyšky obvodového opevnenia horného hradu na juhozápadnej strane, stopa po umiestnení paláca a fragment štvorcovej veže. Na severnej strane sa zachovala časť murovaného obvodového opevnenia a kruhovej veže dolného hradu. Hrúbka muriva bola cca 120 cm. V konfigurácii terénu je hradný vrch dobre viditeľný a zo skalnej plošiny je nádherný výhľad. V súčasnosti je Zbojnícky hrad súčasťou štátnej prírodnej rezervácie nazvanej Zbojnícky zámok, ktorá sa nachádza sa v katastrálnom území obce Ruská Nová Ves v okrese Prešov. Územie približne 8000 ha bolo vyhlásené za rezerváciu v roku 1964.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

12. marca 2023, 19:06:33

bottom of page