top of page

región: záhorie a karpaty
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

183 mnm

skalica

+421 34 664 5341

.kláštor františkánov skalica  - rozsiahly areál kostola Sedembolestnej Panny Márie a kláštora františkánov v Skalici je dôstojným pamätníkom duchovného a kultúrneho života v stredoveku. V súčasnosti kláštor a najmä jeho areál slúžia pre potreby kultúrneho života mesta, chodby pre potreby mestskej galérie, pivničné priestory pre potreby vinotéky. Vinotéka u františkánov v historickom centre mesta Skalica je umiestnená priamo v priestoroch františkánskeho kláštora. Ide o regionálnu vínotéku ktorá ponúka vína zo skalického rajónu a blízkeho okolia. Skalica patrí k najstarším slovenským mestám. V 14. storočí sa stala kráľovským mestom.

kláštor františkánov skalica

kláštor františkánov skalica

icon_hist_ZRÚCANINA.png

.otváracie doby

.poplatok za vstup

počas letnej sezóny
piatok
sobota
nedeľa
počas bohoslužieb


14:00 - 18:00
10:00 - 18:00
14:00 -18:00


5,00 €

3,50 €

2,00 €

zadarmo

turistický pas mesta Skalica

dospelí

seniori, študenti, ZŤP

deti do 6r


icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


kláštor františkánov skalica

.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

.sprievodcaako sa dá ku kláštoru dostať ?


okresné mesto Skalica sa nachádza v severozápadnom cípe Slovenska, na úpätí Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty, v povodí rieky Moravy ktorá tvorí časť hranice s Českou republikou. Vhodné parkovanie nájdete neďaleko kostola sv. Michala, priamo pri Kláštore františkánov. Z tohto miesta máte na dosah všetky zaujímavé pamiatky mesta Skalica.


trochu z histórie


prvé písomné zmienky o existencii Skalice pochádzajú z roku 1217 a 1256, kedy sa v dokumentoch spomína ako Zakolcha. 6. októbra 1372 jej uhorský kráľ Ľudovít I. udelil výsady slobodného kráľovského mesta s úplnou samosprávou, právom meča a mestskými hradbami.. V 17. storočí patrila Skalica medzi 5 až 6 najväčších a najvýznamnejších miest Slovenska.


čo všetko môžete v kláštore a okolí vidieť ?


v Skalici sa prví františkáni usadili v prvej polovici 15. storočia. Kostol a kláštor sa začali stavať v roku 1467. Kostol bol vysvätený v roku 1484. Skalický konvent patril k najvýznamnejším v salvatoriánskej provincii. V minulosti bol františkánsky kláštor sídlom provincie, rehoľnej bohosloveckej školy a knižnice. Františkánsky Kostol Sedembolestnej Panny Márie spolu s Kláštorom františkánov, spolu tvoria jednotný komplex okolo záhrady uzavretej z troch strán budovou kláštora a z jednej strany stavbou kostola. Najstaršia časť kláštora sa sústreďuje okolo Rajského dvora. K vonkajším priestorom kláštora patria aj nádvoria a veľká záhrada. Františkáni v Skalici pôsobili až do roku 1950, kedy boli z mesta násilne vysídlení.


v samotnej Skalici sa zachovalo viacero stredovekých sakrálnych stavieb. V okruhu necelého km nájdete farský Kostol sv. Michala a hneď vedľa neho Karner sv. Anny. Karner pochádza zo začiatku 14. storočia. Pôvodne išlo o gotickú stavbu, ktorá bola neskôr barokovo upravená. Karner, alebo po slovensky Kostnica, je budova v ktorej sa uchovávajú kosti nájdené na cintoríne. Pred karnerom je umiestnená socha uhorského kráľa Ľudovíta Veľkého, ktorý sa významným spôsobom zaslúžil o rozvoj mesta. Neďaleko stoja aj kostol sv. Františka Xaverského aj Evanjelický kostol. Na námestí nájdete aj Záhorské múzeum.


pri kalvárii, asi 400 metrov severozápadne od Kostola sv. Michala sa nachádza najstaršia pamiatka mesta rane románska rotunda sv. Juraja, pravdepodobne z prvej tretiny 11. storočia. Nachádza sa na vyvýšenine v blízkosti kalvárie, pôvodne však tvorila súčasť opevneného hrádku. V blízkosti rotundy sa zachovali časti gotických mestských hradieb a brány. V roku 1970 rotundu vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku. V súčasnosti sa v nej nachádza neveľká archeologická expozícia Záhorského múzea.


zaujímavosti


„trdelník“ - keď sa povie Skalica, tak okrem vína to znamená aj známy Skalický „trdelník“, sladkú špecialitu z cesta s vlašskými orechmi, ktorej výroba má dlhú tradíciu. Koncom 18. storočia sa v Skalici usadil maďarský generál vo výslužbe gróf József Gvadányi, ktorého kuchár zo Sedmohradska priniesol recept na výrobu trdelníka. Skalica chráni vynikajúce meno Skalického trdelníka. 22. októbra 2007 získal Skalický trdelník ochranné zemepisné označenie ako prvý slovenský výrobok, riadne zaregistrované Európskou komisiou.


pár tipov pre turistov v okolí


rotunda svätého juraja v skalici - symbol Skalice, je stavba postavená v ranorománskom štýle zrejme už v 11. storočí. Stojí na malom návrší na okraji mesta a patri medzi najkrajšie románske stavby na Slovensku. Neskôr bola prestavaná v gotickom a barokovom štýle. Je to najstaršia historicko-architektonická pamiatka v meste. Vybudovaná bola ako kostolík na hradisku. Rotunda plnila funkciu kostolíka s malou plochou na pochovávanie.


baťov kanál - vnútrozemská vodná cesta ktorá vznikla v 30. rokoch 20. storočia ako projekt využívaný na zavlažovanie územia. Firma Baťa vlastnila baňu na hnedé uhlie v Ratiškoviciach a presadila svoj návrh, aby sa úsek z Sudoměříc do Otrokovic stal súčasťou plavebnej cesty, ktorú využívali na prepravu paliva. Na tieto účely sa využíval až do roku 1960. Plavebná trasa Baťovho kanála začína v Čechách prístavom v Otrokoviciach - Baťove a končí na slovenskom území v prístave v Skalici. Prístavisko na Perúnskej lúke je vzdialené asi 3 km od centra mesta.


rozhľadňa skalica - drevená rozhľadňa v areáli prístaviska na Baťovom kanáli. Po výstupe po 45 schodoch máte pekný výhľad na vršky Bielych Karpát.


vinné sklepy petrov - plže - 80 maľovaných zahĺbených vinných sklepov, 5 km za hranicou smerom na Strážnicu, vybudovaných vinármi od 15. storočia. Sklepy tvária ulicu s dvomi námestíčkami. Od roku 1983 je to Pamiatková rezervácia.


Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

30. januára 2023, 16:26:34

bottom of page