top of page

región: záhorie a karpaty
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

178 mnm

skalica

+421 34 664 5341

.rotunda svätého juraja - najstaršia historická pamiatka v meste, symbol Skalice. Pôvodne románska stavba pochádza pravdepodobne z prelomu 12. a 13. storočia. Najnovšie sa však uvádza i prvá polovica 11. storočia. V neskorších dobách bola goticky a barokovo prestavaná. Horná časť, spojená s opevnením, plnila obrannú funkciu, spodná časť slúžila ako kaplnka.

rotunda svätého juraja skalica

rotunda svätého juraja skalica

icon_hist_ZRÚCANINA.png

.otváracie doby

.poplatok za vstup

počas letnej sezóny
piatok
sobota
nedeľa


14:00 - 18:00
10:00 - 18:00
14:00 -18:00


5,00 €

3,50 €

2,00 €

zadarmo

turistický pas mesta Skalica

dospelí

seniori, študenti, ZŤP

deti do 6r

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


rotunda svätého juraja skalica

.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

.sprievodcaako sa dá k rotunde dostať ?


rotunda stojí na malom návrší na okraji mesta a patrí medzi najkrajšie románske stavby na Slovensku. Nachádza sa v západnej časti mesta pri mestských hradbách neďaleko kalvárie s cintorínom. Parkovanie je dostupné necelých 100 metrov severovýchodne. Rotunda býva počas letnej sezóny zdarma prístupná verejnosti. Mimo sezóny je možné ju navštíviť na požiadanie v informačnej kancelárii za nízky poplatok. Ideálny výlet pre rodiny s deťmi, seniormi, na bicykli alebo peši.


čo všetko je možné v rotunde a jej okolí vidieť ?


rotunda svätého Juraja v Skalici je od roku 1970 národná kultúrna pamiatka. Tvorí ju polkruhová svätyňa a kruhová loď, ktoré sa zachovali v pôvodnej podobe. Rotunda má nezvyčajne hrubé múry, 130 až 140 cm. Vnútorný priemer lode je 540 cm. Obsahuje dochované a reštaurované fragmenty nástenných malieb s motívom z legendy o svätom Jurajovi z konca 15. storočia, z ktorej sa však zachovala len prvá a posledná scéna. Panelová expozícia v interiéri rotundy približuje jej stavebno-historický vývin. V blízkosti rotundy sa zachovali časti gotických mestských hradieb a brány.


v historickom centre mesta pri Námestí slobody nájdete zaujímavé Záhorské múzeum. V okruhu necelých 300 m je možné vidieť Farský kostol sv. Michala a Karner sv. Anny, Kostol sv. Františka Xaverského, alebo Kláštor františkánov v Skalici.


trochu z histórie


rotundu postavili podľa všetkého v prvej tretine 11. storočia. Niektoré pramene uvádzajú až prelom 12. a 13. storočia. V 15. a potom aj v 17. storočí bola prestavaná . Súčasťou prestavby okolo roku 1435 bolo zvýšenie stien lode a vytvorenie druhého podlažia. Rotunda po tejto prestavbe bola zahrnutá do pevnostného systému mesta ako strážna veža, pričom spodný priestor naďalej slúžil ako kaplnka.


koncom 16. a začiatkom 17. storočia Skalica dvakrát vyhorela, pričom oheň poškodil aj rotundu. Tú potom po roku 1650 opravili a barokovo prestavali. Po úpravách už stratila svoju obrannú funkciu, dostala novú strechu a došlo aj k zväčšeniu okien na druhom podlaží a vchodu do stavby. Rozsiahla oprava rotundy sa uskutočnila aj v roku 1933. Počas záverečných bojov 2. svetovej vojny bola poškodená výbuchom bomby. Pri následnej rekonštrukcii v roku 1949 boli odstránené vonkajšie omietky a obnažené pôvodné románske a gotické murivo, čím rotunda dostala svoj súčasný vzhľad.


rotunda patrí Záhorskému múzeu v Skalici, ktoré v nej roku 1992 vytvorilo samostatnú expozíciu. V polovici 90. rokov boli zreštaurované zachované maľby v lodi zobrazujúce život sv. Juraja. V roku 2005 bol upravený priestor okolo rotundy, vytvorený informačný systém a doplnilo sa externé osvetlenie stavby.


Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

30. januára 2023, 16:40:50

bottom of page