top of page

región: záhorie a karpaty
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

183 mnm

skalica

+421 34 664 4230

.záhorské múzeum skalica - regionálne múzeum so širším zameraním na oblasť územia Záhoria, ktoré zahŕňa 85 záhorských miest a obcí. Od roku 1965 pôsobí múzeum pod názvom Záhorské múzeum. Zbierky Záhorského múzea sa orientujú na archeológiu, históriu, literárnu históriu, etnografiu a muzikológiu tohto zaujímavého regiónu.

záhorské múzeum skalica

záhorské múzeum skalica

icon_hist_ZRÚCANINA.png

.otváracie doby

.poplatok za vstup

jún - august

pondelok-piatok

sobota

nedeľa

septeber - máj

pondelok-piatok

sobota-nedeľa


08:00 - 16:00

10:00 - 14:00

14:00 - 18:00


08:00 - 16:00

na objednávku1,50 €

1,00 €

dospelí

deti, študenti, seniori

icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


záhorské múzeum skalica

.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

facebook stránky @xplor.sk a @srdcomposlovensku

facebook skupinu @srdcomposlovensku

instagram účet @xplor.sk a @srdcomposlovensku

Pinterest nástenku Xplór

.sprievodcaako sa dá k múzeu dostať ?


okresné mesto Skalica sa nachádza v severozápadnom cípe Slovenska, v povodí rieky Moravy ktorá tvorí časť hranice s Českou republikou. Múzeum stojí uprostred Skalice na Námestí slobody. Vhodné parkovanie nájdete neďaleko kostola sv. Michala, priamo pri Kláštore františkánov, kde sa dostanete po Kráľovskej ulici. Z tohto miesta máte na dosah všetky zaujímavé pamiatky mesta Skalica.


čo všetko môžete v múzeu a jeho okolí vidieť ?


okrem prezentácie miest a obcí si môžete v múzeu pozrieť kolekciu džbánkarských výrobkov z konca 17. až 19. storočia a kolekcia holičskej fajansy i kameniny. Ďalšia časť je venovaná skalickej výšivke, vinohradníctvu v skalickom rajóne, poľnohospodárskej a domáckej výrobe konopného plátna, povrazov a oleja. Archeologická časť sa venuje archeologickému výskumu na Záhorí a ukazuje jednotlivé fázy osídlenia. Historická časť expozície podáva historický obraz Záhoria, je venovaná Skalici ako slobodnému kráľovskému mestu, pokračuje témou Habáni na Záhorí a Náboženský život s dokumentáciou reholí a pútnických miest v regióne.


ďalšie expozície sú dostupné v Prietrži kde môžete pozrieť Expozíciu obce, v Múzeu v Kopčanoch, Pamätnej izbe Jozefa M. Hurbana Hlbokom, v Habánskom dvore Veľkých Levároch i v Rodnom dome Jána Hollého v Borskom Mikuláši.


rozsiahly areál kostola Sedembolestnej Panny Márie a kláštora františkánov v Skalici je dôstojným pamätníkom duchovného a kultúrneho života v stredoveku. V súčasnosti kláštor a najmä jeho areál slúžia pre potreby kultúrneho života mesta, chodby pre potreby mestskej galérie, pivničné priestory pre potreby vinotéky.


pár tipov pre turistov v okolí


„trdelník“ - keď sa povie Skalica, tak okrem vína to znamená aj známy Skalický „trdelník“, sladkú špecialitu z cesta s vlašskými orechmi, ktorej výroba má dlhú tradíciu. Koncom 18. storočia sa v Skalici usadil maďarský generál vo výslužbe gróf József Gvadányi, ktorého kuchár zo Sedmohradska priniesol recept na výrobu trdelníka. Skalica chráni vynikajúce meno Skalického trdelníka. 22. októbra 2007 získal Skalický trdelník ochranné zemepisné označenie ako prvý slovenský výrobok, riadne zaregistrovaný Európskou komisiou.


rotunda svätého juraja v skalici - symbol Skalice, je stavba postavená v rane románskom štýle zrejme už v 11. storočí. Stojí na malom návrší na okraji mesta a patri medzi najkrajšie románske stavby na Slovensku. Neskôr bola prestavaná v gotickom a barokovom štýle. Je to najstaršia historicko-architektonická pamiatka v meste. Vybudovaná bola ako kostolík na hradisku. Rotunda plnila funkciu kostolíka s malou plochou na pochovávanie.


baťov kanál - vnútrozemská vodná cesta ktorá vznikla v 30. rokoch 20. storočia ako projekt využívaný na zavlažovanie územia. Firma Baťa vlastnila baňu na hnedé uhlie v Ratiškoviciach a presadila svoj návrh, aby sa úsek z Sudoměříc do Otrokovic stal súčasťou plavebnej cesty, ktorú využívali na prepravu paliva. Na tieto účely sa využíval až do roku 1960. Plavebná trasa Baťovho kanála začína v Čechách prístavom v Otrokoviciach - Baťove a končí na slovenskom území v prístave v Skalici. Prístavisko na Perúnskej lúke je vzdialené asi 3 km od centra mesta.


rozhľadňa skalica - drevená rozhľadňa v areáli prístaviska na Baťovom kanáli. Po výstupe po 45 schodoch máte pekný výhľad na vršky Bielych Karpát.


vinné sklepy petrov - plže - 80 maľovaných zahĺbených vinných sklepov, 5 km za hranicou smerom na Strážnicu, vybudovaných vinármi od 15. storočia. „Sklepy“ tvoria ulicu s dvomi námestíčkami. Od roku 1983 je to Pamiatková rezervácia.

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

30. januára 2023, 16:33:17

bottom of page