top of page

región: gemer a slovenský kras
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

430 mnm

kraskovo

+421 918 828 444

gotický evanjelický kostol kraskovo - starobylý ranogotický evanjelický kostol je významnou pamiatkou obce Kraskovo v okrese Rimavská Sobota. Ukrýva v sebe jednu z najhodnotnejších ukážok stredovekého nástenného maliarstva na Slovensku.

.otváracie doby

celoročne

voľne prístupné

.poplatok za vstup

dobrovoľné

gotický kostol kraskovo

gotický kostol kraskovo

icon_hist_ZRÚCANINA.png
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


ako sa ku kostolíku dostanete?


v stromoch ukrytý kostolík sa nachádza na návrší v obci Kraskovo. Ak prichádzate v smere z obce Rimavská Baňa v strede obce Kraskovo odbočíte doprava a približne za 500 metrov odbočíte zas doprava a za pár metrov už by ste mali kostol nájsť.


história


ide o evanjelický jednoloďový kostol s románskymi prvkami z konca 13. storočia. Počas archeologického prieskumu v roku 1983 sa zistilo, že stavba terajšieho kostola stojí na mieste staršieho. Zvláštnosťou kostola je, že ukrýva v sebe vzácne gotické nástenné maľby pochádzajúce zo 14. storočia. O storočie neskôr bol prestavaný a opevnený. V roku 1555 bol kostolík poškodený pri nájazde tureckých vojsk. Od roku 1596 patrí evanjelikom, ktorí si ho prispôsobili svojim liturgickým potrebám a preto nástenné maľby zakryli. 


v roku 1901 objavili stredoveké fresky a v roku 1906 ich maliar – objavovateľ reštauroval, ale chýbala mu odbornosť a cit, preto reštaurovanie nedopadlo podľa predstáv. V 20.storočí prebiehali väčšie zásahy, kedy bol vytvorený nový západný vstup do kostolíka, boli upravené a pribudli aj nové okenné otvory. Komplexná obnova kostolíka spolu s odborným dohľadom reštaurovanie malieb sa uskutočnila nie tak dávno, v rokoch 1983-86.


zaujímavosti


stavba síce pochádza zo 14.storočia, ale vyznačuje sa množstvom románskych prvkov. Okná sú napríklad neskorománske, dokonca víťazný oblúk je bez gotického zalomenia, čo je typické práve pre toto obdobie. Interiér kostolíka zdobia gotické fresky na presbytériu, víťaznom oblúku a severnej stene lode, hodnotná je aj kamenná krstiteľnica z 13. storočia. Významné sú maľby Oplakávanie a dvojica svätíc - sv. Anny a sv. Heleny, rozsiahla ladislavská legenda a výjav Kľaňania sa troch kráľov, na víťaznom oblúku sa nachádza scéna Zvestovania Panne Márii, doplnený po stranách obrazom Panny Márie, a zobrazením archanjela Michala vážiaceho duše, na stenách presbytéria sú postavy apoštolov., na východnej stene presbytéria sa zachovala tradičná maľba sv. Krištofa.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

12. marca 2023, 19:16:17

bottom of page