top of page

región: gemer a slovenský kras
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

280 mnm

štítnik

+421 58 788 37 91

.gotický kostol štítnik - v 14. až 16. storočí sa v mestách a vo vidieckych sídlach stavali gotické chrámy s nádhernou výzdobou a nástennými maľbami, z ktorých sa viaceré zachovali dodnes. Evanjelický kostol v Štítniku je jedným z nich, je to kostol s najstarším organom na Slovensku. Pôvodne gotická stavba zo 14. storočia, jedna z najstarších pamiatok Gemera, je naša národná kultúrna pamiatka.

.otváracie doby

rezervácia prehliadky 

vopred

.poplatok za vstup

symbolické

gotický kostol štítnik

gotický kostol štítnik

icon_hist_ZRÚCANINA.png
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


ako sa dá ku kostolu dostať ?


kostol stojí hneď vedľa hlavnej cesty v strede mesta, 150 metrov južne od obecného úradu, kde môžete aj zaparkovať. Ak budete pokračovať ďalších 150 metrov dostanete sa k Vodnému hradu a Kaštieľu.


čo všetko môžete v kostole a okolí vidieť ?


kostol s mohutnou vežou tvorí výraznú dominantu celej štítnickej doliny. Kostol pôvodne katolícky, zasvätený Panne Márii, slúžil od polovice 16. storočia ako evanjelický kostol. Súčasnú podobu dostal po niekoľkých stavebných úpravách. Najväčším zásahom do stavby bola stavba mohutnej veže, postavenej na západnej strane kostola. Okrem cennej maliarskej a sochárskej výzdoby je zaujímavá aj početná zbierka starých výšiviek a kalichov.


na území obce Štítnik sa nachádza minimálne 10 technických pamiatok, lokalít a názvov týkajúcich sa baníctva a železiarstva. Obyvatelia sa od začiatku venovali ťažbe nerastov, najmä železnej rude, ktorú aj spracovávali. V 15. storočí bol Štítnik zaradený medzi hlavné strediská železiarskej výroby nielen na Gemeri, ale aj v celom Hornom Uhorsku.


vodný hrad ktorý vystavali okolo roku 1432 Bubekovci na močarisku, sa nachádza priamo v obci. Po nich hrad obývali Bakošovci do roku 1666 keď po smrti posledného Bakoša sa z hradu postupne stávala už iba zrúcanina. V 19. storočí bolo jedno krídlo bývalého hradu zrekonštruované a prebudované na kaštieľ.


od roku 1559 patril hrad k strážnym miestam protiosmanskej obrany. Po jeho dobytí musel Štítnik platiť vysoké poplatky Osmanom. Počas tureckej okupácie slúžili výrobky zo železa a aj tržby z ich predaja na výkupné pre Turkov. V miestnych hutníckych a kováčskych dielňach sa vyrábali pre Štítnik typické šable „fringie“ pre Rákoczyho vojsko, delové gule a pušky „hákovnice“, ktoré boli vyrábané už od 15. storočia.


trochu z histórie


v roku 1328 obec získala od kráľa Karola Róberta mestské výsady a s nimi právo samostatného súdnictva, právo meča, oslobodenie od platenia mýta na celom území Uhorska. Historické dokumenty a okolnosti zaraďujú Štítnik medzi prvé miesta, kde sa začala spracovávať železná ruda a rozvíjalo sa hutníctvo na Slovensku, ale aj v bývalom Uhorsku. V roku 1833 tu vznikla železiarenská spoločnosť Štítnická Concordia, ktorá postavila dve vysoké pece v Štítniku a jednu v Kunovej Teplici.


v meste okrem remesiel, obchodu a železiarstva prekvital čulý spoločenský a duchovný život. Štítnik sa v 18. storočí považoval za jedno zo stredísk kultúrneho života v vzdelávania v Gemeri. Mesto bolo známe aj háčkovaním čipiek. Čipky zo Štítnika, najmä gemerské motívy, boli dobre známe a obľúbené v celej Európe.


pár tipov pre turistov v okolí


ochtinská aragonitová jaskyňa - pamiatka UNESCO, 12 km západne od Štítnika, v Ochtinskom kryptokrase na severozápadnom svahu Hrádku v Revúckej vrchovine medzi, Jelšavou a Štítnikom. Jej dĺžka je 300 m.


gombasecká jaskyňa - Kvapľová jaskyňa sa nachádza v Slovenskom krase, v chotári obce Slavec v okrese Rožňava, 21 km juhovýchodne od Štítnika. Slúžila aj ako sanatórium na liečenie chorôb dýchacích ciest, v súčasnosti sa však v jaskyni choroby dýchacích ciest neliečia.


krásnohorská jaskyňa - 23 km východne od Štítnika, má dĺžku 1556 m. Prehliadková trasa pre návštevníkov je dlhá 450 m a vedie ku Kvapľu rožňavských jaskyniarov, ktorý s výškou takmer 33 m patrí medzi najväčšie kvaple sveta. Tou istou cestou sa návštevníci z jaskyne aj vracajú.


kaštieľ v betliari - 20 km východne od Štítnika. Najnavštevovanejší kaštieľ juhovýchodného Slovenska. Nachádza sa v obci Betliar, 7 km severne od okresného mesta Rožňava. Kaštieľ pochádza zo začiatku 18. storočia a postavili ho na základoch staršieho renesančného hradu Bebekovcov. Dal ho postaviť Štefan Andráši ako poschodový, ešte opevnený hrad so štyrmi nárožnými vežami.


krásna hôrka - 22 km východne od Štítnika. Hrad zo 14. storočia, ktorý sa nachádza nad obcou Krásnohorské Podhradie neďaleko Rožňavy. Vlastnili ho tri významné rody Mariášiovci, Bebekovci a Andrášiovci. Hrad je od roku 1961 národnou kultúrnou pamiatkou. Hrad Krásna Hôrka je od 10. marca 2012 z dôvodu rekonštrukčných prác po veľkom požiari až do odvolania zatvorený.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

12. marca 2023, 19:18:41

bottom of page