top of page
SK.16.Gemer_region.png

región: gemer
lokality: rožňava, revúca, rimavská sobota
                 slovenský kras, muránska planina
web: 
www.regionGemer.sk/ ►

.región gemer leží na juhu stredného Slovenska, hraničí s národnými parkami Slovenský raj a Muránska planina. Na juhu sa rozprestiera chránená krajinná oblasť Slovenský kras. Je to kraj hôr, hustých lesov, dravých bystrín a strmých horských lúk, ale aj vľúdnych pahorkatín a úrodných polí s neodmysliteľnými lánmi slnečníc, modrými hladinami jazier a rybníkov a kľukatými tokmi riek.

Gemer je bohatý na románske a gotické vidiecke kostoly, s významnými maliarskymi cyklami na stenách a to v Štítniku, Plešivci, Rákoši, Kraskove či Kyjaticiach. Unikátnymi pamiatkami železiarskej výroby v 19. storočí sú tri zachované vysoké pece v Nižnej Slanej, Vlachove a v Sirku-Červeňanoch. Medzi najvýznamnejšie historické pamiatky mesta Rožňava patrí Kostol sv. Anny s priľahlým františkánskym kláštorom. Panorámu mesta možno obdivovať z vyhliadkovej renesančnej strážnej veže. Nesmiernym bohatstvom územia je tunajšia príroda a jej prejavy vo forme jedinečných fenoménov - krasových a ľadových jaskýň. Spomedzi nich Jaskyňa Domica a Ochtinská aragonitová jaskyňa sú svetovými unikátmi. Ďalším je stalagmit v Krásnohorskej jaskyni vysoký 32,6 m v Slovenskom krase, ktorý je našou jedinou biosférickou rezerváciou evidovanou v zozname UNESCO. V lete sú hlavnými atrakciami hojne navštevované pamiatky stredoveký hrad Krásna Hôrka, poľovníčky kaštieľ s parkom v Betliari, zrúcanina hradu Muráň, historické centrá Rožňavy a Rimavskej Soboty a umelá vodná plocha na Teplom Vrchu. Všade tam na vás čaká krásna príroda, bohatá hisória a zaujímavé zážitky.

icon_HOME.png
icon_eShop.png

.región gemer a slovenský kras

16

lista s ornamentom.png

.zoznam turistických zaujímavostí

.rimavská sobota

.revúca

.rožňava

.tisovec

 • evanjelický kostol 

 • mestská radnica

 • rodný dom v. clementisa

 • železničné múzeum zubačka ►

.

.

.

 • kaštieľ vlachovo

 • huta karol vlachovo

 • huta etelka nižná slaná

 • tisovský hrad

 • prielom muráňa ►

 • jaskyňa peško

 • barokový kaštieľ gemer

 • rotunda sv. anny prihradzany

 • kalvínsky kostol vyšné valice

 • rozhľadňa na slopove

 • jaskyňa domica ►

 • gombasecká jaskyňa ►

 • krásnohorská jaskyňa ►

 • ochtinská aragonitová jaskyňa ►

 • brzotínske skaly

 • silická ľadnica

 • bezodná ľadnica

 • kalvínsky kostol behúňovo

 • vodný mlyn kováčová

 • gotický kostol henckovce ►

 • gotický kostol brdárka

 • gotický kostol klenovec

 • mestská radnica dobšiná ►

 • evanjelický kostol dobšiná

lista s ornamentom.png

.zberateľské mince gemer

lista s ornamentom.png

.zoznam miest gemer

kniha_xplór-turistický-sprievodca_srdcomposlovensku1.png

.kniha xplór-turistický sprievodca
#srdcomposlovensku

54,00 €

          64,00 €

zľava prac.png
bottom of page