top of page

región: gemer a slovenský kras
lokalita:
nadmorská výška:
gps:  ►
web: ►
kontakt:

460 mnm

jelšava

+421 948 205 226

.hrad jelšava - v okolí mesta Jelšava v okrese Revúca, stáli kedysi dva hrady. Jeden bol postavený ako drevená pevnosť. Druhý, postavený pravdepodobne koncom 14. storočia, bol pôvodne kráľovský hrad a bol založený na ochranu ťažby kovov. V súčasnosti sa z hradu už veľa zvyškov nezachovalo, je však ešte stále dobre viditeľný jeho pôdorys v podobe kamenného podložia.

.otváracie doby

celoročne

voľne prístupné

.poplatok za vstup

voľne prístupné

hrad jelšava

hrad jelšava

icon_hist_ZRÚCANINA.png
icon_HOME.png
icon_eShop.png
icon_REGMAP.png


.sprievodca


ako sa dá ku hradu dostať ?


starý Jelšavský hrad sa nachádza v nadmorskej výške 477 m v Revúckej vrchovine. Hrad stál v horách, niečo vyše dva kilometre západne od mesta Jelšava. Je vzdialený približne 10 km juhovýchodne od Revúcej. Vedie k nemu miestna modrá značka, trasa sa začína v centre mesta Jelšava, pri Mestskom múzeu.


čo všetko môžete na hrade a okolí vidieť ?


dnes sa zrúcaniny Starého hradu nachádzajú v lesnom poraste. V okolí hradu bolo vystavané obvodové opevnenie z lomového kameňa. Jeho pôdorys tvorí lichobežník s rozmermi 57 x 20 alebo 57 x 15 metrov. Opevnenie dopĺňa polkruhová vežička s priemerom 3 m. na severozápadnom rohu nádvoria veľká štvorcová veža s rozmermi 10 x 10 m a múrmi hrubými 3 m. Opevnenie okolo veže dosahovalo dĺžku 42 m.


trochu z histórie


mesto Jelšava leží v Slovenskom rudohorí, v Revúckej vrchovine. Pôvodná osada bola založená slovanskými osadníkmi medzi 9. a 11. storočím, ku ktorým neskôr pribudli nemeckí baníci. Už v roku 1427 bola Jelšava najväčším mestom Gemera. V 15. storočí bolo okolie Jelšavy poznačené prítomnosťou vojsk Jána Jiskru, poľských vojakov a bratríkov, ktorí si na hrade urobili pevnosť a neskôr tu boli aj porazení. Zrejme preto bol hrad už v roku 1453 v ruinách. O definitívnom zániku hradu neexistujú žiadne správy, ale pravdepodobne sa tak stalo v roku 1566, keď Turci vydrancovali obec Jelšava.


v 18. a 19. storočí bolo v Jelšave 42 druhov remesiel, ktoré boli združené v desiatich cechoch. Veľký vplyv na život v meste mal rozvoj magnezitového priemyslu


povesti


ľud dodnes hovorí o veľkých pokladoch, ktoré majú byť pod starým hradom ukryté v pivnici, ktorá sa každý rok v istý čas otvára. Tieto poklady vraj doteraz holuby a hady strážia. Raz do pivnice vošla jedna žena s malým dieťaťom na rukách a vidiac poklady, zložila dieťa z rúk a vyniesla niečo z nich. Vonku sa rýchlo spamätala, vbehla znovu do pivnice pre svoje dieťa. Pivnica sa zavrela a ona tam bola zamknutá za celý rok, len po roku na Veľký Piatok sa pivnica zas otvorila a ona vyjdúc na svetlo, náhle zomrela.


.pre denné tipy na výlety sleduj naše 

Našiel si chybu, prípadne neaktuálne údaje?

Chcel by si doplniť značku, info alebo skúsenosti, ktoré máš z vlastnej návštevy?

posledná aktualizácia:

12. marca 2023, 19:17:12

bottom of page