top of page
SK.15.NovohradPodpoľanie_region.png

región: novohrad a podpoľanie
lokality: lučenec, fiľakovo, detva
                 
web: 
www.regionNovohrad.sk
          www.regionPodpolanie.sk/ ►

.región novohrad a podpoľanie patria medzi významné historické regióny Slovenska. Novohrad má v sebe  bohatú hrnčiarsku, keramickú a sklársku minulosť, ktorá prináša krásu, radosť, ale i zážitok. Podpoľanie vyniká prírodnými zaujímavosťami, množstvom lesov, potokov a minerálnych prameňov, ale aj jedinečnou a stále živou ľudovou kultúrou.

Z kultúrnych a historických pamiatok Novohradu stoja za návštevu hrady Fiľakovo, Modrý Kameň, Divín, či Šomoška. Prirodzeným centrom Novohradu je okresné mesto Lučenec s historickými dominantami, medzi ktoré patrí synagóga, budova radnice a novogotický kalvínsky kostol. V letných mesiacoch Vám poskytne možnosť rekreácie a oddychu vodná nádrž Ružiná alebo morské kúpalisko Miraj resort v Lučenci. Haličský zámok je situovaný na osamelom zalesnenom kopci. Pohľad na zámok je ako vystrihnutý z rozprávky a výhľad z okien zámku je veľkolepý. Obľúbeným cieľom turistických vychádzok Podpoľaním sú zaujímavé skalné bralá, pozostatky sopečnej činnosti Poľany. Lokality ako Kalamárka sú príťažlivým tréningovým terénom aj pre skalolezcov. K prírodným zaujímavostiam kraja patria aj vodopády Bystré a Spády, Hriňovské lazy a mnohé ďalšie. Centrom regiónu je okresné mesto Detva. Neďaleko mesta sa nachádza Vígľašský zámok, ktorý bol v minulosti obľúbeným letným sídlom mnohých uhorských kráľov. V obci Dúbravica nájdete zrúcaninu hradu a za obcou na kopci netradičnú rozhľadňu nazývanú drevený rebrík do neba. 

icon_HOME.png
icon_eShop.png

.región novohrad a podpoľanie

15

lista s ornamentom.png

.zoznam turistických zaujímavostí

.detva

 • kostol sv. františka z assisi

 • podpolianske múzeum

 • detvianske ľudové umenie

.lučenec

 • synagóga ►

 • kalvínsky kostol ►

 • kaštieľ vidiná

 • kaštieľ opatová

 • miraj resort

 • mestská radnica

 • mestské múzeum

 • kostol navštívenia panny márie

 • novohradské múzeum a galéria

 • aquapark novolandia rapovce

.fiľakovo

.

.

lista s ornamentom.png

.zberateľské mince novohrad a podpoľanie

lista s ornamentom.png

.zoznam miest novohrad a podpoľanie

kniha_xplór-turistický-sprievodca_srdcomposlovensku1.png

.kniha xplór-turistický sprievodca
#srdcomposlovensku

54,00 €

          64,00 €

zľava prac.png
bottom of page